052 / 776 131  •  052 / 776 349

EX TEMPORE 2015-PRAVILNIK
Ponedjeljak, 24 Kolovoz 2015 07:39
EX TEMPORE 2015-PRAVILNIK

PRAVILNIK

Prijava sudionika i pečatiranje podloga održat će se:

- Loža u Grožnjanu u četvrtak 24. rujna 2015, od 12.00 do 19.00

sati te u petak i subotu, 25. i 26. rujna, od 8.00 do 19.00 sati.

- Narodno sveučilište Trst (Trg Ponterosso 6), u četvrtak i petak,

  1. i 25. rujna, od 9.00 do 13.00.

- Talijanska unija Rijeka (Uljarska 1/IV), u četvrtak i petak, 24.

i 25. rujna, . od 9.00 do 13.00.

- Talijanska unija Kopar (Ulica B. Kidriča 35), u četrvrtak i

petak, 24. i 25. rujna, od 9.00 do 13.00.

- Zajednica Talijana u Puli (Ulica Carrara 1), u četvrtak i petak,

  1. i 25. rujna, od 9.00 do 13.00 sati.

Svaki sudionik moći će pečatirati dvije podloge.

Tema radova su:

Grožnjan – Istarski krajolik

Umjetnici mogu sami izabrati slikarsku tehniku i materijale

pod uvjetom da se osiguraju karakteristike stabilnosti, trajnosti,

lakoće u održavanju i rukovanju. Format ne smije biti veći od

100x120 cm. Sudionici će izložiti uokvirene radove u nedjelju,

27. rujna, do 10.00 sati, uzduž ulice koja povezuje Gradski trg

i Ložu te po susjednim ulicama. Slike će biti izložene do 18.00

sati. Na poleđini radova mora se nalaziti listić kojeg sudionici

dobivaju prilikom prijave, a na kojem je navedeno ime i prezime

sudionika, adresa, naslov rada, slikarska tehnika te vrijednost

slike izražena u kunama ili eurima. Međunarodni žiri dodijelit

će nagrade bez obzira na vrijednost koju je autor naveo na

poleđini slike. Mišljenje međunarodnog žirija je konačno.

Sudjelovanje na Ex tempore podrazumijeva prihvaćanje ovog

pravilnika. Radovi kojima je dodijeljena 1. i 2. nagrada ostat će

u vlasništvu Talijanske unije - Rijeka, dok treće nagrađeni rad

ostaje u vlasništvu Zajednice Talijana Grožnjan.

prva nagrada € 2.500

druga nagrada € 1.500

treća nagrada € 1.000

nagrada grada Grožnjana € 1.000

nagrada sponzora € 1.000

Sve su nagrade navedene u netto iznosu.

Svečana dodjela nagrada održat će se u nedjelju, 27. rujna, u

17.30 sati na terasi Belveder. Djela koja nisu nagrađena, preuzet

će se nakon svečanosti dodjele nagrada: u protivnom, smatrat

će se poklonjena Općini Grožnjan. Organizatori ne preuzimaju

nikakvu odgovornost za eventualna oštećenja radova nastala

zbog nepredvidivih okolnosti.

Preuzimanje priloga:

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak         8:30-13:30
utorak                15:00-17:00
srijeda                8:30-13:30
petak                 8:30-13:30

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART