052 / 776 131  •  052 / 776 349

Program poticanja diversifikacije privatnog smještaja kroz projekt ISTRA BIKE&BED u 2016. godini
Srijeda, 13 Srpanj 2016 07:34
Program poticanja diversifikacije privatnog smještaja kroz projekt ISTRA BIKE&BED u 2016. godini

ISTARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za turizam
Partizanska 5a, 52440 Poreč-Parenzo

objavljuje

J A V N I   P O Z I V 

za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem
Programa poticanja diversifikacije privatnog smještaja
kroz projekt ISTRA BIKE&BED u 2016. godini

1. Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za razvoj projekta Istra bike&bed na području Istarske županije.

2. Za dodjelu bespovratnih sredstava mogu se prijaviti sljedeći subjekti na području Istarske županije: subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), seljačka domaćinstva (OPG koje pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge), fizičke osobe – privatni iznajmljivači,

3. Cjeloviti tekst Programa i obrazac zahtjeva sastavni su dio ovog Javnog poziva i nalaze se na internetskim stranicama Istarske županije www.istra-istria.hr.

4. Prijave se podnose poštanskim putem ili osobno u zatvorenoj omotnici na adresu:

Puni naziv i adresa prijavitelja

ISTARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za turizam

Prijava na javni poziv temeljem 
Programa poticanja diversifikacije privatnog smještaja
kroz projekt ISTRA BIKE&BED u 2016. godini

- ne otvaraj
Partizanska 5a
52440 POREČ-PARENZO

5. Javni poziv je otvoren do 31.12.2016. odnosno do iskorištenja sredstava predviđenih u proračunu Istarske županije.

6. Dodatne informacije vezano uz predmetni poziv mogu se dobiti slanjem upita na e-mail adrese Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (vezano za kriterije projekta Istria bike&bed)

         Pročelnica
Nada Prodan Mraković

Klasa: 334-01/16-01/26
Urbroj: 2163/1-10/1-16-2
Poreč, 07. srpnja 2016.

Oglasna ploča

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak         8:30-13:30
utorak                15:00-17:00
srijeda                8:30-13:30
petak                 8:30-13:30

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART