052 / 776 131  •  052 / 776 349

Konačna Odluka o odabiru LAG-a Sjeverna Istra za provedbu podmjera 19.2., 19.3. i 19.4.
Petak, 13 Siječanj 2017 14:55
Konačna Odluka o odabiru LAG-a Sjeverna Istra za provedbu podmjera 19.2., 19.3. i 19.4.

Ovim vas putem obavještavamo da je LAG Sjeverna Istra zaprimio konačnu Odluku o odabiru za provedbu podmjera 19.2., 19.3. i 19.4. u ukupnom iznosu od 7.715.612,52 kn. Ovime je zadovoljen jedan od preduvjeta za raspisivanje „LAG natječaja” za mjere, podmjere i tip operacije koji su navedeni u našoj LRS, a namijenjeni su nositeljima projekta na području LAG-a Sjeverna Istra.  

 

Vijest možete pronaći i na http://www.lag-sjevernaistra.hr/konacna-odluka-odabiru-lag-a-provedbu-lokalne-razvojne-strategije-lrs/.

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Refresh Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas - adresa dole

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak   8:30-13:30
utorak   15:00-17:00
srijeda   8:30-13:30
petak    8:30-13:30

 


Komunalni redar - Vigile Comunale
Tel: 095 / 335 99 62

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART