052 / 776 131  •  052 / 776 349

PROSLAVA SVETOG BLAŽA - FESTA DI SAN BIAGIO
Utorak, 31 Siječanj 2017 16:09
PROSLAVA  SVETOG  BLAŽA - FESTA  DI  SAN  BIAGIO

PROGRAM  /  PROGRAMMA

03-02-2017 PETAK / VENERDI'

17,00          Sveta misa – S. Messa  

                   Župna crkva - Chiesa parrocchiale

18,00          Kulturni program - Programma culturale

                   Prizemna dvorana „Kaštel“ - Sala pianoterra “Castello”

                   Sudjeljuju - Partecipano:

  • Mješoviti pjevački zbor ZT iz Grožnjana „Grisium“ – Coro misto della CI di Grisignana „Grisium“
  • Druženje uz grupu "Trio Šaltin"  - Intrattenimento con il gruppo "Trio Saltin"                         

 

05-02-2017    NEDJELJA / DOMENICA 

               14,30         9. IZDANJE mješovitog turnira "SVETI BLAŽ" u Briškuli i Trešeti Memorijal „Franco Krastić“

                                  IX  EDIZIONE del torneo misto "SAN BIAGIO" Memorial „Franco Krastić" di Briscola e Tressette

                                U prostorijama Zajednice talijana u Grožnjanu - Sede della Comunita' degli Italiani di Grisignana                                                                   

Preuzimanje priloga:

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Refresh Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas - adresa dole

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak   8:30-13:30
utorak   15:00-17:00
srijeda   8:30-13:30
petak    8:30-13:30

 


Komunalni redar - Vigile Comunale
Tel: 095 / 335 99 62

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART