052 / 776 131  •  052 / 776 349

Gradska galerija / Galleria civica – FONTICUS - Grožnjan / Grisignana PREDSTAVLJA
Petak, 29 Rujan 2017 06:03
Gradska galerija / Galleria civica – FONTICUS - Grožnjan / Grisignana PREDSTAVLJA

Pozivamo vas na predstavljanje kolektivnog likovnog projekta,

subota / sabato, 30. IX. 2017. u 19.00 h,

EGZODUSI / ESODI

Selektirani, kolektivni, tematski, likovni projekt

Progetto figurativo selettivo, colletivo, tematico

Autori:

Cesco Magnolato

Gianfranco Quaresimin

Otello Mamprin

Guido Baldessari

Marino Jugovac

 

Prezentacija / tekstovi: Eugen Borkovsky

Otvorenje / Apertura: subota / sabato, 30. IX. 2017. u 19.00 h

 

 

Preuzimanje priloga:

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Refresh Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas - adresa dole

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak   8:30-13:30
utorak   15:00-17:00
srijeda   8:30-13:30
petak    8:30-13:30

 


Komunalni redar - Vigile Comunale
Tel: 095 / 335 99 62

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART