052 / 776 131  •  052 / 776 349

Usvojen nacionalni program pomoći sektoru vina 2019 – 2023 / È stato adottato il Programma nazionale per l'assistenza al settore vitivinicolo 2019-2023
Srijeda, 09 Siječanj 2019 04:53

 

 


Usvojen Nacionalni program pomoći sektoru vina 2019-2023

Prvi natječaji u veljači !

 
         
 


 

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 3. siječnja 2019. godine usvojen je Nacionalni program pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine vrijedan 55,5 milijuna eura, odnosno 11,1 milijun eura godišnje i provodit će se kroz četiri mjere.


Nova vinska omotnica, novi Zakon o vinu

Nakon usvajanja Nacionalnog programa slijedi i donošenje novog Zakona o vinu, čiji se prijedlog u Saboru očekuje u veljači. Novi je Program, prema izjavama ministra Tolušića, prilagođen stanju u sektoru, odnosno potrebama vinara i vinogradara, dok novi Zakon o vinu donosi administrativno rasterećenje te pravni okvir proizvodnje grožđa i vina. Za sljedećih pet godina osigurana su EU sredstva za ulaganja u modernizaciju podruma i brendiranje hrvatskih vina.

Četiri mjere

Unutar Nacionalnog programa predložene su mjere Ulaganja - kroz davanje potpore za investicijska ulaganju u izgradnju podruma i nabavku vinarske i vinogradarske opreme, Restrukturiranje i konverzija vinograda - kroz davanje potpora za investicije u rekonstrukciju postojećih vinograda, Informiranje u državama članicama - kroz davanja potpora za informativne kampanje vezane uz vino u državama članicama EU i Promidžba na tržištima trećih zemalja – kroz davanje potpora za promidžbene aktivnosti vinara na trećim tržištima.
 

Promjene koje nas očekuju
 

Sredstva predviđena Programom omogućit će, kao i do sad, ulaganja u vinarije, promociju i konverziju vinograda s ciljem postizanja veće konkurentnosti proizvođača te boljeg pozicioniranja i promidžbe vina na domaćem i stranom tržištu. U mjeri Rekonstrukcije i konverzije vinograda povećan je intenzitet potpore s dosadašnjih 50 posto na 75 posto od razine maksimalno prihvatljivih troškova, uvedena je nadoknada gubitka dohotka za iskrčene vinograde u razdoblju od tri godine, mogućnost pokrića troškova tzv. doprinosa u naravi kojim se korisniku nadoknađuje vrijednost izvršenih poslova u projektu koje je sam proveo (bez podloge računa), što prije nije bilo uređeno.
 

Također, u svim mjerama, a radi bržeg protoka financijskih sredstva u projektu, uvedena je isplata potpore po pojedinim provedenim aktivnostima u projektu. Ograničit će se mogućnost višekratnih prolongacija projekta, koje su dovodile do smanjenog korištenja financijskih sredstva Omotnice.

Poziv svim obiteljskim vinarijama i domaćim vinarima i vinogradarima
 

S obzirom da Ministarstvo poljoprivrede čini sve da bi i dalje osiguralo bespovratna sredstva, vinarima je preostalo da razumno i sa većom odlučnošću pristupe korištenju potpora u svojim planovima i investicijama. To naravno znači – pripremiti projekte na vrijeme i biti spreman kad se natječaj otvori.

Pripremite se na vrijeme!

Više o natječajima možete pronaći ovdje.

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Refresh Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas - adresa dole

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak   8:30-13:30
utorak   15:00-17:00
srijeda   8:30-13:30
petak    8:30-13:30

 


Komunalni redar - Vigile Comunale
Tel: 095 / 335 99 62

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART