052 / 776 131  •  052 / 776 349

NAPLATA PARKIRALIŠTA U GROŽNJANU /PARCHEGGIO A PAGAMENTO A GRISIGNANA
Utorak, 30 Srpanj 2019 08:16
NAPLATA PARKIRALIŠTA U GROŽNJANU /PARCHEGGIO A PAGAMENTO A GRISIGNANA

NAPLATA PARKIRALIŠTA U GROŽNJANU

O B A  V I J E S T  - A V V I S O

 

Na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Grožnjan Grisignana o uređenju prometa na području mjesta Grožnjan Grisignana od 29. srpnja 2016., Odluke o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata usluge parkiranja, o određivanju parkirališne zone, vremenu i uvjetima naplate na javnim parkiralištima na području Općine Grožnjan Grisignana od 04. lipnja 2019.g. i Cjenika usluge parkiranja od 04. lipnja 2019.g., od 01.kolovoza 2019.g. provodi se  naplata parkiranja na svim parkiralištima u Grožnjanu.

Naplata i kontrola naplate satnih i dnevnih karata vršiti će se putem sustava koji se sastoji od: parkirnih automata, m-parkinga i PayDo aplikacije i kontrolora. Povlaštene i komercijalne karte moći će se kupiti u Jedinstvenom upravnom odjelu, od 30. srpnja 2019.g. i to:

 

  1. POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE ZA SVA PARKIRALIŠTA
  1. Za one koji imaju prebivalište u staroj jezgri: Cijena za 2019.g. iznosi 24,99 kuna; Prilog: Preslik osobne iskaznice sa prebivalištem unutar starogradske jezgre Grožnjana, preslik prometne dozvole);
  2. Za one koji nemaju prebivalište unutar starogradske jezgre, ali imaju zgradu, poslovni prostor, zaposlenje u Grožnjanu: Cijena za 2019.g. iznosi 50,01 kuna; 

Prilog: preslik prometne dozvole, preslik vlasničkog lista za zgradu u staroj jezgri ili preslik Rješenja o kategorizaciji objekta u staroj jezgri ili preslik Rješenja o registraciji pravne osobe koja posluje u Grožnjanu ili Preslik obrtnice ili Potvrda o zaposlenju u Grožnjanu ili preslik Rješenja o statusu samostalnog umjetnika ili preslik Potvrde o članstvu u Udruzi slobodnih zanimanja). 

      2. POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE ZA OTVORENA PARKIRALIŠTA

Za one koje imaju prebivalište ili sjedište na području Općine Grožnjan. Cijena za 2019.g. iznosi 24,99 kuna. Prilog: preslik prometne dozvole i preslik osobne iskaznice; 

  1. KOMERCIJALNE KARTE – ZA OTVORENA PARKIRALIŠTA

Cijena za 2019.g. iznosi 125,01 kuna – za sve koji ne udovoljavaju uvjetima za povlaštenu kartu, a često koriste parkiralište u Grožnjanu.

Prilog: preslik prometne dozvole, preslik osobne iskaznice, Izjavu o razlogu učestalog korištenja parkirnog mjesta u Grožnjanu.

Korisnici povlaštene parkirne karte za sva parkirališta moći će kupiti magnetnu karticu s kojom će moći otvoriti sve 3 rampe (za asfaltirano parkiralište, za malo bijelo parkiralište i rampu za staru jezgru). 

Napominjem da unutar stare jezgre Grožnjana nije dozvoljeno parkiranje, osim za potrebe iskrcaja i ukrcaja robe – najduže 30 minuta. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK:

 

Claudio Stocovaz, prof.

Preuzimanje priloga:

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Refresh Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas - adresa dole

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak   8:30-13:30
utorak   15:00-17:00
srijeda   8:30-13:30
petak    8:30-13:30

 


Komunalni redar - Vigile Comunale
Tel: 095 / 335 99 62

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART