052 / 776 131  •  052 / 776 349

POZIV NA PREDSTAVLJANJE LAG-NATJEČAJA- INVITO ALLA PRESENTAZIONE DEL BANDO-GAL
Ponedjeljak, 19 Kolovoz 2019 13:32
POZIV NA PREDSTAVLJANJE LAG-NATJEČAJA-   INVITO ALLA PRESENTAZIONE DEL BANDO-GAL
POZIV NA PREDSTAVLJANJE LAG-NATJEČAJA ZA TIP OPERACIJE 6.3. „POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“ IZ LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE 2014. – 2020- LAG-A „SJEVERNA ISTRA“
 
INVITO ALLA PRESENTAZIONE DEL BANDO-GAL PER IL TIPO DI INTERVENTO 6.3. „SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI PICCOLE AZIENDE AGRICOLE“ DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020 DEL GAL

 

Obavještavamo Vas da je dana 16. kolovoza 2019. godine LAG „Sjeverna Istra“ objavila 5. LAG-natječaj za tip operacije 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“.

  • Rok za podnošenje prijava počinje teći od 02.09.2019. godine i traje do 02.10.2019. godine.
  • Ukupni iznos raspoloživih sredstava za ovaj Natječaj iznosi 449.088,00 HRK.
  • Vrijednost potpore po korisniku iznosi 15.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Predmet LAG-natječaja: Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a „Sjeverna Istra“.

Svrha LAG-natječaja: Ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost i održivost poljoprivrednih gospodarstava, uključujući zaštitu okoliša i prilagodbu klimatskim promjenama. Ulaganja u nove i inovativne tehnologije doprinijet će smanjenju troškova proizvodnje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednih proizvoda, kao i otvaranju novih radnih mjesta i njihovu održivost.

Ovim Vas putem pozivamo na predstavljanje navedenog natječaja koje će se održati dana 22.08.2019. godine u Novigradu, Zajednica Talijana Novigrad, Mlinska 4/b s početkom u 19:00 sati te

23.08.2019. u Bujama, Pučko otvoreno učilište Buje, Trg Josip Broz Tito 6 s početkom u 19:00 sati.

 Sve ostale informacije, obrasci i prilozi dostupni su na sljedećoj poveznici: http://www.lag-sjevernaistra.hr/natjecaj/lag-natjecaj-za-tip-operacije-6-3-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava/

 

Il GAL „Istria settentrionale“ ha pubblicato il bando per il tipo di intervento 6.3. „Sostegno allo sviluppo di piccole aziende agricole “. 

 

Il termine per la presentazione dei progetti inizia con il 02/09/2019 e termina con il 02/10/2019.

- L'importo totale dei fondi disponibili per questo bando è di 449.088,00 HRK.

- Il valore di sovvenzione  per progetto è di 15.000 EUR in equivalente HRK.

 

Oggetto del bando del GAL: Sostegno allo sviluppo di piccole aziende agricole che hanno la propria sede/residenza nell'area del GAL "Istria settentrionale".

Scopo del bando del GAL: Investimenti nella produzione agricola per migliorare l'efficienza e la sostenibilità complessive delle aziende agricole, compresa la protezione dell'ambiente e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Gli investimenti in tecnologie nuove e innovative contribuiranno a ridurre i costi di produzione e migliorare la qualità dei prodotti agricoli, nonché la creazione di posti di lavoro e la sostenibilità.

 

Tutte le informazioni, i moduli e gli allegati sono disponibili sul seguente link: http://www.lag-sjevernaistra.hr/natjecaj/lag-natjecaj-za-tip-operacije-6-3-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava/

 

Vi invitiamo a partecipare alla presentazione del Bando-GAL che si terrà il 22/08/2019 alle 19:00, Comunità degli Italiani Cittanova, Via del Mulino 4/b, Cittanova e il 23/08/2019 alle 19:00, Università popolare aperta Buie, Piazza Josip Broz Tito 6, Buie.

 

Preuzimanje priloga:

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Refresh Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas - adresa dole

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak   8:30-13:30
utorak   15:00-17:00
srijeda   8:30-13:30
petak    8:30-13:30

 


Komunalni redar - Vigile Comunale
Tel: 095 / 335 99 62

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART