052 / 776 131  •  052 / 776 349

Novi investicijski krediti za ruralni razvoj
Četvrtak, 26 Rujan 2019 07:54
Novi investicijski krediti za ruralni razvoj
eufondovi.hr
 


Do milijun eura po kreditu!

Izvrsni uvjeti!

 
         
 
 


Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj (HBOR) nudi „Investicijske kredite za ruralni razvoj“ u cilju podrške  većim investicijama u proizvodnji, preradi i šumarstvu za koje je osigurano više od 500 milijuna kuna, počevši od rujna 2019.

„Investicijski krediti za ruralni razvoj“ su financijski instrument Programa  ruralnog razvoja u kojemu sudjeluje HBOR u suradnji s poslovnim bankama s ciljem olakšavanja pristupa dugoročnim investicijskim kreditima poljoprivrednicima, prerađivačima te subjektima u sektoru šumarstva.

HBOR je u okviru provedbe financijskog instrumenta „Investicijski krediti za ruralni razvoj“ upravitelj fonda sredstava, dok su poslovne banke (OTP banka Hrvatska d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Zagrebačka banka d.d.) financijski posrednici koje zaprimaju, obrađuju i isplaćuju kredite krajnjim primateljima. Jedan kredit sastoji se od sredstava iz izvora Programskog doprinosa i od sredstava iz izvora poslovne banke u omjeru 50:50.
 

Prihvatljivi primatelji
 
Poljoprivrednici i prerađivači poljoprivrednih proizvoda te subjekti koji djeluju u sektoru šumarstva što uključuje sljedeće organizacijske oblike : obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG), obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, trgovačko društvo (uključujući proizvođačke organizacije), zadruga (također uključujući proizvođačke organizacije).
 
Obilježja kredita
 • iznos kredita: 50.001,00 – 1.000.000 EUR
 • rok otplate: do 15 god, poček 3 odnosno 5 godina za trajne nasade
 • rok korištenja: do 18 mjeseci
 • kamatna stopa: prosjek zbroja kamatne stope na dio Programskog doprinosa (0%) i kamatne stope na dio kredita iz sredstava poslovne banke (prema ponudi u javnoj nabavi)
 • valuta kredita: u kunama ili u kunama s valutnom klauzulom
 • dodana vrijednost: niža efektivna cijena financiranja, što se ostvaruje kroz nisku kamatnu stopu te oslobođenje od plaćanja naknada koje se uobičajeno naplaćuju prilikom odobrenja i korištenja kredita
 • vlastito učešće korisnika kredita u investiciji iznosi u pravilu 10% ukupne vrijednosti investicije bez PDV-a, a moguće je financirati i do 100% ukupne vrijednosti investicije bez PDV-a, a sve sukladno procjeni poslovne banke.
Prihvatljivi troškovi
 • Ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, a sve u skladu s prihvatljivim namjenama po pojedinoj podmjeri Programa ruralnog razvoja.
   
 • Financiranje obrtnih sredstava povezanih s ulaganjem (do 30% iznosa prihvatljivih troškova ulaganja ili 200.000 EUR, ovisno o tome koje je iznos viši).
Investicijski krediti za ruralni razvoj mogu se koristiti za restrukturiranje, modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš, korištenje obnovljivih izvora energije, povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima, razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima kao i  modernizaciju tehnologija, strojeva, alata i opreme pri dobivanju drva i šumsko-uzgojnim radovima te u predindustrijskoj preradi drva.
 

Više o natječaju možete pronaći ovdje ili nas možete kontaktirati na brojeve     +385 1 5806 307 i +385 1 5806 308.
 
Za dodatne informacije te kvalitetnu i pravovremenu pripremu projekata stojimo vam na raspolaganju.

  Vaš savjetnik

  Robert Ravenšćak mag.oec.

  www.ravecon.hr / www.eufondovi.hr

 
_________________________________________________________________
Ovaj newsletter poslan je na Vašu e-mail adresu u ime pošiljatelja Ravecon d.o.o., a temelji se na podacima dobivenim prijavom na web-stranice ili edukativna događanja, korištenjem web-aplikacija u vlasništvu tvrtke Ravecon, na temelju prethodnog poslovanja s tvrtkom ili smo Vašu e-mail adresu pronašli kao javno dostupnu na internetu. Sukladno GDPR odredbi poštujemo vašu privatnost, te u svako doba možete odustati od primanja naših obavijesti putem linka na kraju obavijesti.
   
         
 - - -

 

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Refresh Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas - adresa dole

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak   8:30-13:30
utorak   15:00-17:00
srijeda   8:30-13:30
petak    8:30-13:30

 


Komunalni redar - Vigile Comunale
Tel: 095 / 335 99 62

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART