052 / 776 131  •  052 / 776 349

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja nezaposlenih / Invito pubblico per l'assegnazione di sovvenzioni di piccolo valore ai fini dell' autoimpiego
Srijeda, 27 Studeni 2019 16:18
Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja nezaposlenih / Invito pubblico per l'assegnazione di sovvenzioni di piccolo valore ai fini dell' autoimpiego
Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja nezaposlenih u Istarskoj Žipaniji / Invito pubblico per l'assegnazione di sovvenzioni di piccolo valore ai fini dell' autoimpiego (lavoro autonomo) nella Regione Istriana
 
U sklopu projekta REI II Istarska županija nastavlja sa provođenjem aktivnosti pod nazivom „Intervencije na tržištu rada Istarske županije“, a u sklopu kojeg je objavljen Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja nezaposlenih osoba u Istarskoj županiji financiranog sredstvima Europske unije.
 
 
 
 
 
 
 
Preuzimanje priloga:

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Refresh Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas - adresa dole

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak   8:30-13:30
utorak   15:00-17:00
srijeda   8:30-13:30
petak    8:30-13:30

 


Komunalni redar - Vigile Comunale
Tel: 095 / 335 99 62

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART