052 / 776 131  •  052 / 776 349

SUFINANCIRANJE nabave radnih bilježnica za učenike osnovnih škola - Sovvenzionameento dell' acquisto dei quaderni attivi per gli alunni delle scuole elementari
Utorak, 04 Kolovoz 2020 18:02
SUFINANCIRANJE nabave radnih bilježnica za učenike osnovnih škola -  Sovvenzionameento dell' acquisto dei quaderni attivi per gli alunni delle scuole elementari

 

SUFINANCIRANJE nabave radnih bilježnica za učenike osnovnih škola s prebivalištem na području Općine Grožnjan.   /     
Sovvenzionameento dell' acquisto dei quaderni attivi per gli alunni delle scuole elementari residenti del Comune di Grisignana.

Na  temelju članka 44. Zakona o lokalnoj i područnoj lokalnoj (regionalnoj) upravi i samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 57. Statuta Općine Grožnjan („Službene novine Općine Grožnjan“ broj 03/09), Načelnik je dana 04. kolovoza 2020. donio slijedeći

 Z A K L J U Č A K

  1. Odobrava se sufinanciranje nabave radnih bilježnica za učenike osnovnih škola, s prebivalištem na području Općine Grožnjan Grisignana, za školsku godinu 2020/2021.g.
  2. Nalaže se Odsjeku za financije i računovodstvo Općine Grožnjan da izvrši refundaciju troškova roditeljima učenika osnovnih škola s prebivalištem na području Općine Grožnjan Grisignana, na temelju Zahtjeva za sufinanciranje troškova nabave radnih bilježnica s pripadajućom priloženom dokumentacijom: račun za kupljene radne bilježnice ( drugi materijal se neće uzeti u obzir), preslika osobne iskaznice jednog roditelja i preslika IBAN računa istog roditelja. 

Zahtjev se može podnijeti najkasnije do 30.09.2020.

Zahtjevi koji pristignu nakon tog datuma neće se uzeti u obzir.

  1. Financiranje radnih bilježnica izvršit će se na teret Proračuna Općine Grožnjan Grisignana za 2020.godinu, iz programa Predškolski odgoj i školsko obrazovanje.
  2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Općine Grožnjan Grisignana, na Oglasnoj ploči Općine Grožnjan Grisignana i na službenim web stranicama Općine Grožnjan Grisignana.

 

                             

 

                                                                                          NAČELNIK:

                                                                                          Claudio Stocovaz, prof.

Preuzimanje priloga:

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak         8:30-13:30
utorak                15:00-17:00
srijeda                8:30-13:30
petak                 8:30-13:30

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART