052 / 776 131  •  052 / 776 349

Zaključak o odobravanju sredstava za radne bilježnice učenika osnovnih škola
Srijeda, 03 Kolovoz 2022 18:53
Zaključak o odobravanju sredstava za radne bilježnice učenika osnovnih škola

Na  temelju članka 44. Zakona o lokalnoj i područnoj lokalnoj (regionalnoj) upravi i samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 61. Statuta Općine Grožnjan („Službene novine Općine Grožnjan“ broj 01/21), Načelnik je dana 02. kolovoza 2022.g. donio slijedeći

 Z A K L J U Č A K

  1. Odobrava se sufinanciranje nabave radnih bilježnica za učenike osnovnih škola, s prebivalištem na području Općine Grožnjan Grisignana, za školsku godinu 2022/2023.g.
  2. Nalaže se Odsjeku za financije i računovodstvo Općine Grožnjan Grisignana da izvrši refundaciju troškova roditeljima učenika osnovnih škola s prebivalištem na području Općine Grožnjan Grisignana, na temelju Zahtjeva za sufinanciranje troškova nabave radnih bilježnica s pripadajućom priloženom dokumentacijom: račun za kupljene radne bilježnice (drugi materijal se neće uzeti u obzir), preslika osobne iskaznice jednog roditelja i preslika IBAN računa istog roditelja.

Zahtjev se može podnijeti najkasnije do 30.09.2022.g.

Zahtjevi koji pristignu nakon tog datuma neće se uzeti u obzir.

  1. Financiranje radnih bilježnica izvršit će se na teret Proračuna Općine Grožnjan Grisignana za 2022.godinu, iz programa Predškolski odgoj i školsko obrazovanje.
  2. Ovaj Zaključak stupa na snagu dan nakon objave u Službenim novinama Općine Grožnjan Grisignana, a objavit će se i na Oglasnoj ploči Općine Grožnjan Grisignana i na službenim web stranicama Općine Grožnjan Grisignana.

 

                                                                                          NAČELNIK:

                                                                                          Claudio Stocovaz, dipl. politolog

 

Preuzimanje priloga:

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Refresh Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas - adresa dole

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak   8:30-13:30
utorak   15:00-17:00
srijeda   8:30-13:30
petak    8:30-13:30

 


Komunalni redar - Vigile Comunale
Tel: 095 / 335 99 62

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART