052 / 776 131  •  052 / 776 349

Isplata novčanog poticaja uzgajivačima krupne stoke
Nedjelja, 07 Kolovoz 2022 03:06
Isplata novčanog  poticaja uzgajivačima krupne stoke

Na  temelju Zakona o lokalnoj i područnoj lokalnoj (regionalnoj) upravi i samoupravi, članka 57. Statuta Općine Grožnjan Grisignana, Načelnik je dana 04. kolovoza 2022.g. donio slijedeći 

                                    Z A K L J U Č A K 

  1. Na temelju stavke: Poticanje razvoja gospodarstva (poticanje poljoprivrede) u Proračunu Općine Grožnjan Grisignana za 2022.g., odobrava se isplata novčanog  poticaja uzgajivačima krupne stoke s prebivalištem na području Općine Grožnjan Grisignana i to:

- za odrasle krave i goveda (starije od 1,5 godine) 300,00 HRK po grlu.

  1. Nalaže se Odsjeku za proračun, financije i računovodstvo Općine Grožnjan Grisignana da izvrši isplatu na temelju ispunjenog obrasca i dostavljenih dokaza o ispunjenju uvjeta (Fotokopija iskaznice OPG-a i fotokopija Izvatka iz Jedinstvenog registra domaćih životinja), sukladno Pravilniku o provedbi programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva.

 

                                                                                          NAČELNIK:

                                                                                           Claudio Stocovaz, dipl. politolog

 

Preuzimanje priloga:

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Refresh Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas - adresa dole

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak   8:30-13:30
utorak   15:00-17:00
srijeda   8:30-13:30
petak    8:30-13:30

 


Komunalni redar - Vigile Comunale
Tel: 095 / 335 99 62

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART