052 / 776 131  •  052 / 776 349

OBAVIJEST – AVVISO
Ponedjeljak, 11 Svibanj 2020 20:34
OBAVIJEST – AVVISO

Uredovanje općinske uprave Općine Grožnjan Grisignana od 11. svibnja 2020. – preporuke i upute

 

Nakon što je u okviru epidemioloških mjera s ciljem sprječavanja koronavirusa i bolesti COVID-19 općinska uprava Općine Grožnjan Grisignana privremeno uredovala u ograničenim uvjetima, od ponedjeljka 11. svibnja 2020. stranke će osim putem telefona, pošte ili elektroničke pošte, u slučaju opravdane potrebe ponovo moći ostvariti neposredni kontakt s nadležnim službenikom / službenicom ili načelnikom i to isključivo tijekom vremena predviđenog za prijem stranka i to: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 13,30 i utorkom od 15,00 do 17,00.


Ulaz u prostorije općinske uprave, pritom ostvareni kontakti, odvijat će se u skladu s preporukama i uputama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Preporuke i upute za prijem i rad sa strankama:
- Na ulazu u zgradu općinske uprave postavljene su obavijesti za stranke o načinu prijema stranaka, te telefonski brojevi/e-mail adrese za najavu dolaska (kontakti općinske uprave: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; telefoni: 052-776-131 ili 052-776-349.


- Svaki dolazak stranke mora biti unaprijed dogovoren telefonom ili e-mailom.
- Stranka se prima isključivo u unaprijed dogovorenom terminu.
- Stranka je prilikom ulaska u zgradu općinske uprave obavezna nositi zaštitnu masku za lice.
- Prijem stranaka obavljat će se u prostoru ispred općinske vijećnice u prizemlju zgrade (ulaz desno).
- Nadležni službenik/službenica će legitimirati stranku, unijeti potrebne podatke u obrazac, te evidentirati vrijeme dolaska i odlaska iz zgrade.
- Stranke koje imaju simptome bolesti Covid-19 ne smiju ući u zgradu.
- Stranke moraju dezinficirati ruke prilikom ulaska u zgradu (sredstvo za dezinfekciju postavljeno je na ulazu u zgradu).
- U prostoru ispred općinske vijećnice može istovremeno boraviti samo jedna stranka; daljnji su ulasci mogući tek nakon što stranka izađe.
- Između službenika i stranaka potrebno je održavati razmak od minimalno 2 metra kada god je to moguće.
- Osobama u samoizolaciji zabranjeno je ulaziti u prostore općinske uprave
(sve informacije mogu dobiti telefonom ili putem maila).

Preporuke i upute za rad sa strankama na terenu:
- Svaki odlazak službenika općinske uprave na teren mora biti unaprijed dogovoren telefonom ili e-mailom.
- Potrebno je održavati razmak između službenika i stranaka od minimalno 2 metra kada god je to moguće.
- Službenik na terenu i stranka su obvezni nositi zaštitnu masku za lice.
- U zatvorenom prostoru preporučeno je što kraće se zadržavati.
- Nadležni službenik/službenica će legitimirati stranku, te evidentirati sve potrebne podatke.

U Grožnjanu, 11. svibnja 2020.

                                                                                               

OPĆINSKI NAČELNIK:                                                                                          

Claudio Stocovaz, prof.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orario d'ufficio dell'amministrazione comunale del Comune di Grisignana  dall'11 maggio 2020

- raccomandazioni e indicazioni

 

Dopo che nell'ambito delle misure epidemiologiche volte a prevenire il coronavirus e la malattia COVID-19, l'amministrazione comunale del Comune di Grisignana aveva organizzato temporaneamente il lavoro in condizioni limitate e il contatto con i funzionari dell'amministrazione  comunale era possibile soltanto via telefono, posta o posta elettronica (e-mail).

A partire da lunedì 11 maggio 2020, rientra in vigore il ricevimento delle parti/utenti  da parte dei funzionari competenti e del sindaco nel caso di neccesita' giustificate, esclusivamente durante l'orario settimanale previsto per il ricevimento delle parti:  Lunedi',  Mercoledi' e Venerdi' dalle ore 8,30 alle 13,30  e al Martedi' dalle ore 15,00 alle 17,00. Tuttavia, ove possibile, tutte le informazioni e servizi necessari si potranno ottenere via telefono, e-mail o altri tipi di comunicazione elettonica.

L'ingresso delle parti negli ambienti dell'amministrazione comunale e la loro permanenza negli stessi, saranno effettuati in conformità con le raccomandazioni e le istruzioni del Comando di protezione civile della Repubblica di Croazia e dell'Istituto croato di sanità pubblica.

Consigli e istruzioni per ricevere le parti:

-  All'entrata dell'edificio del Comune di Grisignana sono state esposte le informazioni per le parti/ utenti   sulle modalita' di ricevimento, nonché i relativi numeri di telefono/e-mail per prendere gli appuntamenti (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.;                                                    Telefono: 052 776-131 oppure 052 776-349);

- Ogni appuntamento deve essere concordato tramite  telefono o e-mail;
-  Le parti saranno ricevute esclusivamente su appuntamento  e durante la loro presenza  nell'edificio amministrativo  comunale devono portare la mascherina protettiva;
-  L’accettazione delle parti sarà effettuata al  pianoterra dell'edificio comunale, nello spazio antistante la sala del Consiglio comunale;
- L'ufficiale responsabile terra' l'evidenza dei dati personali delle parti ricevute evidenziandone pure l'orario di arrivo e di uscita dall’edificio;
-  Alle parti con sintomi del coronavirus COVID-19, l'ingresso nell'edificio non sarà consentito;
-  Le parti dovranno disinfettarsi le mani nel momento dell'entrata nell'edificio usando l'apposito dispositivo  posto all'ingresso;
- Nello spazio previsto per l'accetazione delle parti verra' ricevuta una persona alla volta, appena questa sara' uscita ne potra' entrare un'altra;
- Nel corso del ricevimento in ufficio va rispettata la distanza di sicurezza di 2 metri tra l'ufficiale responsabile e la parte ricevuta;
- Le persone in autoisolamento alle quali è vietato l'ingresso  negli ambienti  amministrativi comunali, tutte le informazioni, qualora ne avressero bisogno,  potranno ottenerle via telefono, e-mail, oppure per posta regolare.

Consigli e istruzioni per il lavoro con le parti fuori sede:

- Ogni uscita del funzionario amministrativo comunale fuori sede deve essere concordata in anticipo via telefono o e-mail;
- Durante l'uscita fuori sede va rispettata la distanza minima di 2 metri tra le parti coinvolte;
- Il funzionario che è uscito fuori sede e la parte devono indossare la mascherina protettiva;

- Durante la permanenza fuori sede  si raccomanda di trattenersi in spazi chiusi  il minor tempo  possibile
- L'ufficiale che si reca fuori sede è tenuto a evidenziare  le generalità  e altri dati necessari.delle parti coinvolte.

 

  Grisignana, 11 maggio 2020

                                                                                               

IL SINDACO:                                                                                       

Claudio Stocovaz, prof.

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Refresh Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas - adresa dole

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak   8:30-13:30
utorak   15:00-17:00
srijeda   8:30-13:30
petak    8:30-13:30

 


Komunalni redar - Vigile Comunale
Tel: 095 / 335 99 62

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART