Petak, 23 Prosinac 2011 12:44

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti priključenja vlasnika građevine odnosno druge nekretnine na komunalne vodne građevine za opskrbu pitkom vodom na području Općine Grožnjan.

Petak, 23 Prosinac 2011 12:42

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje Općine Grožnjan

Ovom Odlukom uvodi se obveza plaćanja naknade za razvoj, na području Općine Grožnjan, radi ravnomjernog razvoja sustava jave odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Srijeda, 01 Lipanj 2011 12:41

Odluka o dodjeli općinskih priznanja za 2011.

Odluka o dodjeli općinskih priznanja za 2011.

Srijeda, 22 Prosinac 2010 12:41

Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuda pristiglih na natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan

Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuda pristiglih na natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan

Utorak, 17 Kolovoz 2010 12:39

Odluku o izboru najpovoljnije ponude za prodaju

Odluku o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Grožnjan za k.o. Grožnjan, Završje, Šterna, Kostanjica i Donja Mirna

Utorak, 06 Kolovoz 2013 12:38

Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja TP-5 Pižoni

Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja TP-5 Pižoni

Ponedjeljak, 05 Srpanj 2010 12:38

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta

Srijeda, 02 Lipanj 2010 12:37

Odluka o dodjeli općinskih priznanja za 2010.

Odluka o dodjeli općinskih priznanja za 2010.

Utorak, 27 Listopad 2009 12:36

ODLUKA O o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama

ODLUKA O o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama

Utorak, 27 Listopad 2009 12:35

Odluka o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Grožnjan

Odluka o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Grožnjan

Utorak, 27 Listopad 2009 12:34

ODLUKA o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Grožnjan

ODLUKA o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Grožnjan i o osiguravanju uvjeta za pristup informacijama kojima raspolaže Općina Grožnjan te o imenovanju službene osobe mjerodavne za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama

Utorak, 28 Srpanj 2009 12:33

Odluka o o osnivanju radnih tijela Općinskog vijeća

Općinsko vijeće Općine Grožnjan, pored radnih tijela iz članka 52. Statuta općine Grožnjan (Odbor za izbor i imenovanja i mjesnu samoupravu – Mandatna komisija i Odbor za Statut, Poslovnik i administrativno-pravne poslove) osniva radna tijela:

Utorak, 28 Srpanj 2009 12:32

ODLUKA o agrotehničkim mjerama

Odluka o agrotehničkim mjerama u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, te mjere uređenja i održavanja poljoprivrednih rudina

Nedjelja, 17 Svibanj 2009 12:31

Odluku o objavi rezultata izbora za izbor Općinskog Načelnika Općine Grožnjan

Na temelju članaka 67. i 68. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (Narodne novine br. 109/07. i 125/08.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Grožnjan donijelo je odluku ...

Nedjelja, 17 Svibanj 2009 12:30

Odluku o objavi rezultata izbora za članove Općinskog Vijeća Općine Grožnjan

Na temelju članaka 52. i 53. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 44/05. – pročišćeni tekst i 109/07.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Grožnjan donijelo je Odluku o. ..

Srijeda, 18 Ožujak 2009 12:28

Pročišćeni tekst Odluke o komunalnom doprinosu

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 38. Statuta Općine Grožnjan (Službene novine Općine Grožnjan, broj 1/06), Odluke o komunalnom doprinosu od 19. prosinca 2007.g. i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu, koju je Općinsko vijeće Općine Grožnjan usvojilo na sjednici održanoj dana 18. ožujka 2009. g., objavljuje se

Ponedjeljak, 10 Studeni 2008 12:25

ODLUKA o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Grožnjan

Na temelju članka 100. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine» broj 76/07), i članka 38. Statuta Općine Grožnjan («Službene novine Općine Grožnjan» broj 5/06), Općinsko vijeće Općine Grožnjan na sjednici održanoj dana 10. studenog 2008. godine donijelo je ODLUKU O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GROŽNJAN

Srijeda, 19 Prosinac 2007 11:43

Nova Odluka o komunalnom doprinosu

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04 i110/04) i članka . Statuta Općine Grožnjan (Službene novine Općine Grožnjan, broj 4/01), Općinsko vijeće Općine Grožnjan na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2007. godine, donijelo je O D L U K U o komunalnom doprinosu.

 

Upit
Ime i prezime (*)

Invalid Input
Mobitel za SMS (*)

Invalid Input
Prepišite znakove (*)
Prepišite znakove

Invalid Input
Privola

Invalid Input da se moji osobni podaci pohrane u Općina Grožnjan - Comune di Grisignana i da se koriste za slanje odgovora .Više možete pročitati u Zaštita osobnih podataka.
Email (*)

Please let us know your email address.
Poruka

Please let us know your message.       

 

         
              
                       

 

          ©: Općina Grožnjan - Comune di Grisignana, Izrada: Studio WEB ART