Utorak, 28 Srpanj 2009 12:33

Odluka o o osnivanju radnih tijela Općinskog vijeća

Općinsko vijeće Općine Grožnjan, pored radnih tijela iz članka 52. Statuta općine Grožnjan (Odbor za izbor i imenovanja i mjesnu samoupravu – Mandatna komisija i Odbor za Statut, Poslovnik i administrativno-pravne poslove) osniva radna tijela:

Utorak, 28 Srpanj 2009 12:32

ODLUKA o agrotehničkim mjerama

Odluka o agrotehničkim mjerama u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, te mjere uređenja i održavanja poljoprivrednih rudina

Nedjelja, 17 Svibanj 2009 12:31

Odluku o objavi rezultata izbora za izbor Općinskog Načelnika Općine Grožnjan

Na temelju članaka 67. i 68. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (Narodne novine br. 109/07. i 125/08.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Grožnjan donijelo je odluku ...

Nedjelja, 17 Svibanj 2009 12:30

Odluku o objavi rezultata izbora za članove Općinskog Vijeća Općine Grožnjan

Na temelju članaka 52. i 53. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 44/05. – pročišćeni tekst i 109/07.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Grožnjan donijelo je Odluku o. ..

Srijeda, 18 Ožujak 2009 12:28

Pročišćeni tekst Odluke o komunalnom doprinosu

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 38. Statuta Općine Grožnjan (Službene novine Općine Grožnjan, broj 1/06), Odluke o komunalnom doprinosu od 19. prosinca 2007.g. i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu, koju je Općinsko vijeće Općine Grožnjan usvojilo na sjednici održanoj dana 18. ožujka 2009. g., objavljuje se

Ponedjeljak, 10 Studeni 2008 12:25

ODLUKA o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Grožnjan

Na temelju članka 100. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine» broj 76/07), i članka 38. Statuta Općine Grožnjan («Službene novine Općine Grožnjan» broj 5/06), Općinsko vijeće Općine Grožnjan na sjednici održanoj dana 10. studenog 2008. godine donijelo je ODLUKU O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GROŽNJAN

Srijeda, 19 Prosinac 2007 11:43

Nova Odluka o komunalnom doprinosu

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04 i110/04) i članka . Statuta Općine Grožnjan (Službene novine Općine Grožnjan, broj 4/01), Općinsko vijeće Općine Grožnjan na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2007. godine, donijelo je O D L U K U o komunalnom doprinosu.

 

Upit
Ime i prezime (*)

Invalid Input
Mobitel za SMS (*)

Invalid Input
Prepišite znakove (*)
Prepišite znakove

Invalid InputEmail (*)

Please let us know your email address.
Poruka

Please let us know your message.
       

 

         
              
                       

 

          ©: Općina Grožnjan - Comune di Grisignana, Izrada: Studio WEB ART

Internetska stranica za potpunu funkcionalnost koristi Kolačiće (Cookie).