052 / 776 131  •  052 / 776 349

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći učenicima srednjih škola i studentima

Na  temelju Zakona o lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) upravi i samoupravi, članka 57. Statuta Općine Grožnjan, Načelnik je dana 21. studenoga  2018.g. donio slijedeći

Z A K L J U Č A K

  1. Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći učenicima srednjih škola i studentima s prebivalištem  na području Općine Grožnjan Grisignana za 2018.g., koji redovno izvršavaju svoje obveze i to:
    • za učenike  1.000,00 kuna;
    • za studente 1.200,00 kuna.
  1. Učenici i studenti su obavezni dostaviti ispunjeni obrazac i potvrdu o upisu u srednju školu ili na fakultet i to najkasnije do 15. prosinca 2018.g..
  2. Nalaže se Odsjeku za proračun, financije i računovodstvo Općine Grožnjan Grisignana da izvrši isplatu na temelju potpunih zahtjeva. 
  3. Ovaj Zaključak će se objaviti u Službenim novinama Općine Grožnjan Grisignana, na Oglasnoj ploči Općine Grožnjan Grisignana i na službenim web stranicama Općine Grožnjan Grisignana.

NAČELNIK:

Claudio Stocovaz, prof. 

Preuzimanje priloga:

Oglasna ploča

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak         8:30-13:30
utorak                15:00-17:00
srijeda                8:30-13:30
petak                 8:30-13:30

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART