052 / 776 131  •  052 / 776 349

REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE „BAŠTIĆI-GRŽIĆI-MLIN“ – RICOSTRUZIONE DELLA STRADA NONCATEGORIZATA „BASTICI-GHERSICI-MULINO“
Giovedì, 12 Settembre 2019 16:05
REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE „BAŠTIĆI-GRŽIĆI-MLIN“ – RICOSTRUZIONE DELLA STRADA NONCATEGORIZATA „BASTICI-GHERSICI-MULINO“
Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.691.537,50 HRK dok je ukupni iznos prihvatljivog ulaganja 1.691.537,50 HRK. Iznos potpore iz proračuna EU (85% ukupnog iznosa potpore) iznosi 1.437.806,88 HRK a iznos potpore iz proračuna Republike Hrvatske (15% ukupnog iznosa potpore) iznosi 253.730,63 HRK.
 
CILJEVI PROJEKTA
-              Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Baštići-Gržići-Mlin, 
-              Omogućiti stanovnicima sela Baštići i Gržići kraći put do središta općine, bez potrebe prolaska kroz susjednu općinu, i obrnuto.
-              Stvoriti preduvjete za daljnji razvoj i izgradnju naselja
-              Omogućiti kvalitetne uvjete za ostanak postojećeg i dolazak novog stanovništva na navedeno područje
-              Stvoriti uvjete za razvoj gospodarskih djelatnosti u navedenom području (npr. iznajmljivanje turističkih apartmana i druge uslužne djelatnosti)
-              Rekonstruirati postojeću nerazvrstanu cestu dužine 2024,83 m na istočnom dijelu Općine Grožnjan, zahvat se sastoji od dvije osi od kojih prva kreće od raskrižja sa lokalnom cestom 50021 u naselju Mlin do naselja Baštići. Druga os je odvojak prema naselju Gržići u smjeru juga. Postojeća cesta ima širinu 3m, te je u naravi poljski put djelomično uređenog kolnika kojeg je zbog stmog nagima isprala oborinska voda. Površina građevinskog zahvata iznosi približno 6074,49 m². Smještena je na katastarskim česticama 4212/7, 4212/11, 4213/3 i 4213/6 sve u K.O. Završje i svi elementi prometnice nalaze se unutar građevinske čestice. Planira se asfaltiranje voznog traka ukupne širine 3 m.
-              Izvesti horizontalnu i vertikalnu prometnu signalizaciju
-              Izvesti oborinsku odvodnju ceste
 
OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA
Rezultat projekta je rekonstruirana nerazvrstana cesta Mlin-Baštići/Gržići. Stanovnicima sela Baštići i Gržići omogućen je kraći put do središta općine, bez potrebe prolaska kroz susjednu općinu, i obrnuto. Stvoreni su preduvjeti za daljnji razvoj i izgradnju naselja. Omogućen je kvalitetniji uvjet za ostanak postojećeg i dolazak novog stanovništva na navedeno područje. Stvoreni su uvjeti za razvoj gospodarskih djelatnosti u navedenom području (npr. iznajmljivanje turističkih apartmana i druge uslužne djelatnosti). Rekonstruirana je postojeća nerazvrstana cesta dužine 2024,83 m na istočnom dijelu Općine Grožnjan, zahvat se sastojao od dvije osi od kojih prva kreće od raskrižja sa lokalnom cestom 50021 u naselju Mlin do naselja Baštići. Druga os je odvojak prema naselju Gržići u smjeru juga. Rekonstruirana je cesta u širini 3m. Izrađen građevinski zahvat u iznosi od 6074,49 m². Asfaltiran je vozni trak ukupne širine 3 m. Postavljena je horizontalna i vertikalna prometna signalizacija te je izgrađena oborinska odvodnja ceste
Download allegati:

Domanda

Invalid Input

Please let us know your email address.

Please let us know your message.

Digita i caratteri Refresh Invalid Input

Invalid Input

da se moji osobni podaci pohrane u Općini Grožnjan - Comune di Grisignana i da se koriste za slanje odgovora .Više možete pročitati u Zaštita osobnih podataka.

Contattaci

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
info@groznjan-grisignana.hr

Orario di lavoro per i clienti

SINDACO/DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO

lunedì                  8:30-13:30
martedì              15:00-17:00
mercoledì             8:30-13:30
venerdì                8:30-13:30

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART