052 / 776 131  •  052 / 776 349

Javna nabava (0)

Venerdì, 23 Maggio 2014 00:00

"Obavijest o sklopljenim ugovorima" za postupak: Nabava dugoročnog financijskog kredita za financiranje projekta „Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Završje sa uređajem za pročišćavanje otpadnih voda (faza I i II)“,

Venerdì, 14 Febbraio 2014 00:00

Plan javne nabave Općine Grožnjan za 2014.godinu

Lunedì, 10 Febbraio 2014 00:00

Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti

Giovedì, 07 Novembre 2013 00:00

Izmjene i dopune plana nabave Općine Grožnjan za 2013.godinu

Martedì, 29 Ottobre 2013 00:00

Odluka o početku postupka javne nabave za izgradnju kanalizacijske mreže naselja Žavršje

Mercoledì, 20 Febbraio 2013 00:00

Plan nabave za 2013. godinu

Martedì, 01 Gennaio 2013 00:00

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2013.godini

Venerdì, 11 Maggio 2012 00:00

Odluku o objavi javnog prikupljanja ponuda za nabavu radova male vrijednosti

Mercoledì, 22 Febbraio 2012 00:00

Plan nabave za 2012.godinu

Lunedì, 20 Febbraio 2012 00:00

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2011.godini

Sabato, 04 Febbraio 2012 00:00

Obavijest o namjeri davanja koncesije

Domenica, 01 Gennaio 2012 00:00

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2012.godini

Lunedì, 03 Ottobre 2011 00:00

Objava s kojim subjektima se ne mogu sklapati ugovori 2011

Lunedì, 18 Ottobre 2010 00:00

Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave za ustupanje zaštitnih radova na obodnim konstrukcijama Kaštela u Završju

Venerdì, 01 Gennaio 2010 00:00

UGOVORI O JAVNOJ NABAVI U 2010. GODINI

Domanda

Invalid Input

Please let us know your email address.

Please let us know your message.

Digita i caratteri Invalid Input

Invalid Input

da se moji osobni podaci pohrane u Općini Grožnjan - Comune di Grisignana i da se koriste za slanje odgovora .Više možete pročitati u Zaštita osobnih podataka.

Contattaci

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
info@groznjan-grisignana.hr

Orario di lavoro per i clienti

SINDACO/DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO

lunedì                  8:30-13:30
martedì              15:00-17:00
mercoledì             8:30-13:30
venerdì                8:30-13:30

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART