052 / 776 131  •  052 / 776 349

Cijena magnetnih kartica

Na temelju Statuta Općine Grožnjan Službene novine br. 14/19 i 1/20), Općinski načelnik Općine Grožnjan Grisignana, dana 25. lipnja 2020.g., donio je slijedeći

 Z A K L J U Č A K

 

  1. Vezano uz Odluku o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata usluge parkiranja, o određivanju parkirališne zone, vremenu i uvjetima naplate na javnim parkiralištima na području Općine Grožnjan Grisignana od 29. svibnja 2020.g i Cjenika usluge parkiranja od 29. svibnja 2020.g., utvrđuje se cijena za:
  1. a) izdavanje magnetne kartice za rampe                         25,00 HRK
  2. b) ponovno izdavanje oštećene ili izgubljene magnetne kartice 50,00 HRK
  3. c) za izdavanje oznake za automobile (kartona) 5,00 HRK
  4. d) za ponovno izdavanje oštećene ili izgubljene oznake 15,00 HRK

 

Za 2020.g. omogućava se zamjena starih magnetnih kartica i oznaka s novima, besplatno.

 

  1. Zadužuje se JUO - Odsjek za proračun, financije i računovodstvo Općine Grožnjan Grisignana da izvrši zamjenu i prodaju magnetnih kartica i oznaka za automobile.

Rok za obradu predanih zahtjeva je 3 radna dana.

Ukoliko netko želi platiti bezgotovinsko, treba to navesti u zahtjevu, uz naznaku e-mail-a na koji želi primiti račun.

 

 

           

 

                                                                        NAČELNIK:

 

                                                                        Claudio Stocovaz, prof.

Download allegati:

Albo comunale

Domanda

Invalid Input

Please let us know your email address.

Please let us know your message.

Digita i caratteri Invalid Input

Invalid Input

da se moji osobni podaci pohrane u Općini Grožnjan - Comune di Grisignana i da se koriste za slanje odgovora .Više možete pročitati u Zaštita osobnih podataka.

Contattaci

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
info@groznjan-grisignana.hr

Orario di lavoro per i clienti

SINDACO/DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO

lunedì                  8:30-13:30
martedì              15:00-17:00
mercoledì             8:30-13:30
venerdì                8:30-13:30

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART