052 / 776 131  •  052 / 776 349

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći učenicima srednjih škola i studentima

Na  temelju Zakona o lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) upravi i samoupravi, članka 57. Statuta Općine Grožnjan, Načelnik je dana 21. studenoga  2018.g. donio slijedeći

Z A K L J U Č A K

  1. Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći učenicima srednjih škola i studentima s prebivalištem  na području Općine Grožnjan Grisignana za 2018.g., koji redovno izvršavaju svoje obveze i to:
    • za učenike  1.000,00 kuna;
    • za studente 1.200,00 kuna.
  1. Učenici i studenti su obavezni dostaviti ispunjeni obrazac i potvrdu o upisu u srednju školu ili na fakultet i to najkasnije do 15. prosinca 2018.g..
  2. Nalaže se Odsjeku za proračun, financije i računovodstvo Općine Grožnjan Grisignana da izvrši isplatu na temelju potpunih zahtjeva. 
  3. Ovaj Zaključak će se objaviti u Službenim novinama Općine Grožnjan Grisignana, na Oglasnoj ploči Općine Grožnjan Grisignana i na službenim web stranicama Općine Grožnjan Grisignana.

NAČELNIK:

Claudio Stocovaz, prof. 

Download allegati:

Domanda

Invalid Input

Please let us know your email address.

Please let us know your message.

Digita i caratteri Invalid Input

Invalid Input

da se moji osobni podaci pohrane u Općini Grožnjan - Comune di Grisignana i da se koriste za slanje odgovora .Više možete pročitati u Zaštita osobnih podataka.

Contattaci

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
info@groznjan-grisignana.hr

Orario di lavoro per i clienti

SINDACO/DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO

lunedì                  8:30-13:30
martedì              15:00-17:00
mercoledì             8:30-13:30
venerdì                8:30-13:30

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART