052 / 776 131  •  052 / 776 349

Zahtjevi i obrasci

Corona virus - aktualno

Financije i proračun

Gradski promet

Grobna naknada

Izdavanje akata za gradnju

Javne površine

Komunalni red

NAGRADE učenicima i studentima koji su završili razred/akademsku godinu s odličnim uspjehom – Premio per gli alunni e studenti con profitto ottimo;

Naplata parkirališta u Grožnjanu /Parcheggio a pagamento a Grisignana

Obrazac ponude za natjecaj nekretnine svibanj 2020

Obrazac za sufinanciranje troškova nabave radnih bilježnica 2020

Ponuda za zakup poslovnih prostora svibanj 2020 obrazac

POTICAJ uzgajivačima krupne stoke - Premio per gli allevatori di buoi e mucche

Pravo na pristup informacijama

Udruge

Zaštita osobnih podataka

Zdravlje, socijalna politika i sigurnost

Domanda

Invalid Input

Please let us know your email address.

Please let us know your message.

Digita i caratteri Invalid Input

Invalid Input

da se moji osobni podaci pohrane u Općini Grožnjan - Comune di Grisignana i da se koriste za slanje odgovora .Više možete pročitati u Zaštita osobnih podataka.

Contattaci

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
info@groznjan-grisignana.hr

Orario di lavoro per i clienti

SINDACO/DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO

lunedì                  8:30-13:30
martedì              15:00-17:00
mercoledì             8:30-13:30
venerdì                8:30-13:30

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART