052 / 776 131  •  052 / 776 349

Lunedì, 30 Dicembre 2019 07:58

Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna političkim strankama i članova izabranih s liste Grupe birača za 2020. godinu

Lunedì, 30 Dicembre 2019 07:57

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Grožnjan Grisignana za 2020. godinu

Lunedì, 30 Dicembre 2019 07:53

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Grožnjan Grisignana za 2020. godinu

Pubblicato in Oglasna ploča
Venerdì, 27 Dicembre 2019 20:30

Plan Proračuna Općine Grožnjan-Grisignana za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu

Pubblicato in Proračun
Venerdì, 27 Dicembre 2019 20:08

II. Izmjene i dopune proračuna Općine Grožnjan Grisignana za 2019. godinu

Pubblicato in Proračun
Venerdì, 27 Dicembre 2019 15:04

Zaključak nekretnina u Pižonima

Venerdì, 27 Dicembre 2019 15:01

SREDNJOROČNI PLAN davanja koncesija za razdoblje od 2020. do 2022. godine

Martedì, 24 Dicembre 2019 13:44

O D L U K U o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Grožnjan Grisignana

Martedì, 24 Dicembre 2019 13:38

GODIŠNJI PLAN davanja koncesija na području Općine Grožnjan-Grisignana za 2020. godinu

Martedì, 24 Dicembre 2019 13:35

ZAPISNIK sa XXV sjednice Općinskog vijeća Općine Grožnjan Grisignana, održane 13.prosinca 2019.g., u 18,00sati, u vijećnici Općine Grožnjan Grisignana

Pubblicato in Zapisnici sa sjednica
Pagina 2 di 94

Domanda

Invalid Input

Please let us know your email address.

Please let us know your message.

Digita i caratteri Invalid Input

Invalid Input

da se moji osobni podaci pohrane u Općini Grožnjan - Comune di Grisignana i da se koriste za slanje odgovora .Više možete pročitati u Zaštita osobnih podataka.

Contattaci

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
info@groznjan-grisignana.hr

Orario di lavoro per i clienti

SINDACO/DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO

lunedì                  8:30-13:30
martedì              15:00-17:00
mercoledì             8:30-13:30
venerdì                8:30-13:30

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART