052 / 776 131  •  052 / 776 349

Giovedì, 26 Settembre 2019 07:50

Parkiranje za vrijeme EX tempore

Giovedì, 26 Settembre 2019 07:44

Parkiranje za vrijeme EX tempore

Pubblicato in Novosti 2019
Mercoledì, 25 Settembre 2019 12:56

ZAPISNIK sa XXI sjednice Općinskog vijeća Općine Grožnjan Grisignana, održane 24. srpnja 2019.g., u 19,00sati, u vijećnici Općine Grožnjan Grisignana

Pubblicato in Zapisnici sa sjednica
Lunedì, 23 Settembre 2019 18:37

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA PRIPREMU IZRADE PRORAČUNA ZA 2020.G. – INVITO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PER LA PREPARAZIONE DEL BILANCIO PER IL 2020

Pubblicato in Proračun, Oglasna ploča
Domenica, 22 Settembre 2019 06:44

Odluka Skupštine IŽ o visini turističke pristojbe za 2020

Pubblicato in Oglasna ploča

OPĆINA GROŽNJAN – COMUNE DI GRISIGNANA
OPĆINSKO VIJEĆE – CONSIGLIO COMUNALE

C J E N I K   U S L U G E  P A R K I R A N J A

u naselju Grožnjan Grisignana (dio Županijske ceste od Stanice do bijele makadamske ceste  ispod crkvice Sv. Kuzma i Damjana i na proširenjima uz istu te na zatvorenim i otvorenim parkiralištima od stare jezgre do Sv. Duha)

I.

Parkiranje automobila na otvorenim javnim parkiralištima (naplata putem parkomata):
1. Osobni automobili i motori /sat:8,00kn /dan: 100,00kn
2. Autobusi 200,00 kn za 2 sata, svaki daljnji sat 50,00 kn
3. Kamperi i kamioni /sat:25,00 /dan: 300,00 kn

II.

POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE
– godišnje (za cijelo vrijeme naplate parkiranja), paušalno (istaknuta cijena se odnosi na 1 parkirališno mjesto)

A) STANARI SA PREBIVALIŠTEM UNUTAR STAROGRADSKE JEZGRE (za sve automobile koje imaju u vlasništvu ili leasingu)

- ZATVORENA PARKIRALIŠTA: malo makadamsko i asfaltirano parkiralište   
100,00 kn godišnje; (Ako stanari ne nađu parkirališno mjesto na zatvorenim parkiralištima, parkirat će na otvorenim parkiralištima).

B) SVE FIZIČKE I PRAVNE OSOBE koje imaju kuću ili posao odnosno kategorizirani objekt za smještaj gostiju unutar starogradske jezgre 

– SVA PARKIRALIŠTA – paušalno – godišnje (za cijelo vrijeme naplate parkiranja) 200,00 kn godišnje; 

C) SVE FIZIČKE I PRAVNE OSOBE SA PREBIVALIŠTEM ODNOSNO SJEDIŠTEM NA PODRUČJU OPĆINE GROŽNJAN – OTVORENA PARKIRALIŠTA – paušalno – godišnje (za cijelo vrijeme naplate parkiranja) 100 kn godišnje.

Pravo na kupnju povlaštene karte imaju fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete propisane Odlukom o određivanju javnih parkirališta, o određivanju parkirališnih zona,  vremenu i uvjetima naplate  parkiranja i kriterijima za izdavanje povlaštene parkirne karte.

III.

KOMERCIJALNE parkirne karte
(Istaknuta cijena se odnosi 1 parkirališno mjesto):

SVE FIZIČKE I PRAVNE OSOBE koje ne udovoljavaju kriterijima za izdavanje povlaštene karte (nemaju prebivalište ili sjedište, nemaju zgradu ili posao…), ali često koriste parkirališno mjesto u Grožnjanu.

OTVORENA PARKIRALIŠTA –  paušalno – 500,00 kn / godišnje 

(za cijelo vrijeme naplate parkiranja).

Pravo na kupnju komercijalne parkirne karte imaju pravne i fizičke osobe, vlasnici ili korisnici vozila neovisno o mjestu njihova prebivališta, mjestu rada, odnosno  sjedišta, koji sa davateljem usluge parkiranja sklope ugovor o pružanju usluge parkiranja.

IV.

Visina naknade uklanjanja, premještanja i čuvanja nepropisno parkiranih vozila:

1. „Pauk“ – uklanjanje i premještanje vozila 500,00 kn
2. „Pauk“ – pokušaj uklanjanja i premještanja vozila 250,00 kn
3. Troškovi čuvanja vozila nakon 8 dana (po danu) 50,00 kn
4. „Lisice“ – blokada nepropisno parkiranih vozila 500,00 kn

V.

Ovaj Cjenik stupa na snagu 8 dana nakon objave u Službenim novinama Općine Grožnjan Grisignana, na web stranicama i na Oglasnoj ploči Općine Grožnjan Grisignana.

KLASA: 340-09/19-01/12
Ur.broj: 2105/06-01/1-19-1
Grožnjan, 04. lipnja 2019.g.


OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GROŽNJAN
PREDSJEDNICA:
Roberta Veroneze

 

Pubblicato in Groznjan
Venerdì, 02 Agosto 2019 17:21

Odluka o odvozu drvene građe sa Ulice V. Gortana 3

Pubblicato in Oglasna ploča
Mercoledì, 18 Settembre 2019 11:23

EX TEMPORE 2019 PROGRAM - PROGRAMMA

Pubblicato in Novosti 2019
Pagina 7 di 94

Domanda

Invalid Input

Please let us know your email address.

Please let us know your message.

Digita i caratteri Invalid Input

Invalid Input

da se moji osobni podaci pohrane u Općini Grožnjan - Comune di Grisignana i da se koriste za slanje odgovora .Više možete pročitati u Zaštita osobnih podataka.

Contattaci

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
info@groznjan-grisignana.hr

Orario di lavoro per i clienti

SINDACO/DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO

lunedì                  8:30-13:30
martedì              15:00-17:00
mercoledì             8:30-13:30
venerdì                8:30-13:30

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART