052 / 776 131  •  052 / 776 349

Gradska galerija Fonticus Grožnjan predstavlja
Ponedjeljak, 15 Prosinac 2014 00:00
Gradska galerija Fonticus Grožnjan predstavlja

Linija krize ili kriza crte

kolektivni, selektirani, tematski, likovni project

La linea della crisi o la crisi del tratto

arte progetto, selettivo, colletivo, tematico

 

otvorenje / apertura:

petak / venerdi, 19. XII. 2014. u 20.00 h, Gradska galerija Fonticus Grožnjan

Izložbu će predstaviti kustos projekta Eugen Borkovsky

 

Autori:

Silvio Balija, David Belas, Igor Blagonić, Matjaž Borovničar, Darko Brajkovic Njapo, Burul Vedran, Nikolina Butorac, Gala Čaki, Valentino Cappellari, Tajči Čekada, Samir Cerić Kovačević, Slađan Dragojević, Bogomir Duzbaba, Fernando, Goran Gromsky Skorup, Burhan Hadžialjević, Đeko Hodžić, Tomislav Hršak, Slavica Isovska, Pamela Ivanković, Vladimir Janušić, Silvana Konjevoda, Jelena Kovačić, Edvard Kužina, Gordana Kužina, Miranda Legović, Lovorka Lukani, Josip Madračević, Milan Marin, Slavica Marin, Klavdija Marušič, Mirjana Matić, Josip Mijić, Antonio Mitkovski, MP ART (Sidjanin/Budzarov), Vera Muzić, Renata Papišta, Ranko Pavić, Tereza Pavlović, Iva Pevalek, Blaž Pirnat, Iris Poljan, Relja Rajković, Aleksandra Rotar, Edita Sentić, Krunislav Stojanovski, Damir Stojnić, Goranka Supin, Mirna Sišul, Irena Škrinjar, Luiza Štokovac, Noel Šuran, Šimun Tolić, Claudio Ugussi, Urša Valič, Eugen Varzić, Igor Vasiljev, Ivona Verbanac, Ana Vrtačnik, Roberta Weissman Nagy, Andrej Zbašnik, Martin Zelenko

autor projekta / autore del progetto: Eugen Borkovsky

Preuzimanje priloga:

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Refresh Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas - adresa dole

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak   8:30-13:30
utorak   15:00-17:00
srijeda   8:30-13:30
petak    8:30-13:30

 


Komunalni redar - Vigile Comunale
Tel: 095 / 335 99 62

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART