052 / 776 131  •  052 / 776 349

Poziv na sudjelovanje u izradi Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za LAGUR područje
Ponedjeljak, 13 Ožujak 2017 12:31
Poziv na sudjelovanje u izradi Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za LAGUR područje

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Pinna nobilis“ (u daljnjem tekstu: LAGUR) ima čast pozvati sve građane, osobito predstavnike ribarstvenog sektora, s područja svoga djelovanja – gradovi Buje, Novigrad i Umag te općine Brtonigla, Grožnjan i Oprtalj – da se aktivno uključe u izradu Lokalne razvojne strategije u ribarstvu (u daljnjem tekstu: LRSR) na temelju koje će u budućnosti biti financirani projekti s našeg područja.

 

Proces izrade LRSR-a pruža jedinstvenu mogućnost da predstavnici ribarstvenog sektora, ugostiteljsko-turističkog sektora, kulturnog i obrazovnog sektora, kao i predstavnici lokalnih samouprava i civilnog društva iznesu problematiku ribarstvenog područja i pomognu nam s predviđanjem rješenja koje će se pretočiti u mjere koje će biti financirane preko strategije u ribarstvu. Prijavite se za sudjelovanje na radionicama, iskažite vlastito mišljenje, stavove te ideje o smjeru razvoja našeg ribarstvenog područja te doprinesite kvaliteti strategije!

 

Radionice za izradu LRSR će se održati po sljedećem rasporedu:

 

  1. 20. ožujka 2017. godine

Od 17:00 do 20:00

Radionica „Procjena potreba i analiza stanja ribarstvenog područja LAGUR-a Pinna nobilis“

Gradska vijećnica Grada Umaga

G. Garibaldi 6, Umag

 

  1. 21. ožujka 2017. godine

Od 09:00 do 12:00

Radionica „SWOT analiza ribarstvenog područja LAGUR-a Pinna nobilis“

Gradska vijećnica Grada Novigrada

Veliki trg 11, 52466 Novigrad

 

  1. 21. ožujka 2017. godine

Od 13:00 – 16:00

Radionica „Facilitacija ciljeva i prioriteta LRSR-a“

Gradska vijećnica Grada Novigrada

Veliki trg 11, 52466 Novigrad

 

Detaljan Poziv, zajedno s uputama za prijavu, nalazi se na sljedećoj poveznici https://www.facebook.com/LAGURPINNANOBILIS/.

Preuzimanje priloga:

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Refresh Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas - adresa dole

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak   8:30-13:30
utorak   15:00-17:00
srijeda   8:30-13:30
petak    8:30-13:30

 


Komunalni redar - Vigile Comunale
Tel: 095 / 335 99 62

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART