052 / 776 131  •  052 / 776 349

Skupljanje ambalažnog otpada SZB za poljoprivredna gospodarstva koja trebaju imati ovjereni prateći list kao dokaz da su otpad zbrinuli na zakonom propisan način
Četvrtak, 06 Travanj 2017 07:03
Skupljanje ambalažnog otpada SZB za poljoprivredna gospodarstva koja trebaju imati ovjereni prateći list kao dokaz da su otpad zbrinuli na zakonom propisan način

07.04.2017.

Finida bb,(dvorište 6. maj), Umag, 9.00 – 11.00

Brtonigla, Nova Vas, Brtonigla, 12.00 – 14.00

 

12.04.2017.

Poslovni prostor Parka d.o.o., Most 25, (u blizini parkirališta CIMOS), Buzet, 09.00 - 10.30

 

Osiguran je povrat ambalaže isključivo ovih tvrtki: AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro. Ambalaža ostalih tvrtki neće biti prihvaćena!

Molimo Vas da se u svrhu pravilnog zbrinjavanja ambalaže ostalih tvrtki koje nisu dio projekta, obratite proizvođačima/uvoznicima tih proizvoda.

 

Istarska županija

07.04.2017.

Finida bb,(dvorište 6. maj), Umag, 9.00 – 11.00

Brtonigla, Nova Vas, Brtonigla, 12.00 – 14.00

 

Istarska županija

12.04.2017.

Poslovni prostor Parka d.o.o., Most 25, (u blizini parkirališta CIMOS), Buzet, 09.00 - 10.30

Parkiralište iza doma Josip Daus, Cerovlje 12, Cerovlje, 12.00 – 14.00

 

Istarska županija

20.04.2017.

Pokraj tvrtke Agrolaguna d.d., Industrijska zona Žatika, Poreč, 09.00 – 11.00

Poljoprivredna zadruga Agroistra, Industrijska zona Galižana 27, Pula, 13.00 – 14.30

 

Primorsko - goranska županija

27.04.2017.

Poljoapoteka Cortina, Novo naselje Mravinci bb, Čavle, 9.00 – 11.00

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Refresh Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas - adresa dole

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak   8:30-13:30
utorak   15:00-17:00
srijeda   8:30-13:30
petak    8:30-13:30

 


Komunalni redar - Vigile Comunale
Tel: 095 / 335 99 62

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART