052 / 776 131  •  052 / 776 349

Kulturne i glazbene aktivnosti u Završju/Attività culturale e musicale a Piemonte 28/05/2017
Petak, 19 Svibanj 2017 12:54
Kulturne i glazbene aktivnosti u Završju/Attività culturale e musicale a Piemonte  28/05/2017

Muzejska zbirka narodnih glazbala

15:00-18:00 Posjet s vodičem muzeju narodnih glazbala „Otavio Stocovaz“

Polivalentni Kulturni Centar

16:00 Grupa”Zingelci” iz Kopra

17:00 Umberto Pozzari-Pucer “Berto” sa svojim bajsom i Marino Kranjac s violinom i harmonikom

18:00 Alessandro i Andrea Tanghi i dvije violine

18:30 Mješoviti pjevački zbor”Fran Venturini” pod vodstvom  Cinzie Sancin

 

 

 

 

 

Museo degli strumenti musicali popolari

15:00-18:00 Visita guidata al museo di strumenti musicali “Ottavio Stocovaz”

Centro culturale

16:00 Gruppo “Zingelci” Capodistria

17:00 Umberto Pozzari-Pucer “Berto” con il suo Bais e Marino Kranjac al violino e armonica

18:00 Alessandro e Andrea Tanghi per due violini

18:30 Coro Misto-Mešani pevski zbor “Fran Venturini” diretto dalla Maestra Cinzia Sancin

Preuzimanje priloga:

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Refresh Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas - adresa dole

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak   8:30-13:30
utorak   15:00-17:00
srijeda   8:30-13:30
petak    8:30-13:30

 


Komunalni redar - Vigile Comunale
Tel: 095 / 335 99 62

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART