052 / 776 131  •  052 / 776 349

Akcija sakupljanja krupnog otpada - obavijest
Srijeda, 24 Svibanj 2017 10:18
Akcija sakupljanja krupnog otpada - obavijest

OPĆINA GROŽNJAN – GRISIGNANA  I  KOMUNALNO PODUZEĆE  „6 MAJ“ d.o.o. IZ UMAGA  - UMAGO ORGANIZIRAJU U PERIODU

 OD 30.SVIBNJA DO 16. LIPNJA  2017.GODINE AKCIJU SKUPLJANJA KRUPNOG OTPADA.

MOLIMO GRAĐANE  DA U NAVEDENE DANE ODLAŽU KRUPNI OTPAD NA PREDVIĐENA MJESTA U ZA TO PREDVIĐENE KONTEJNERE.

PO ZAVRŠETKU AKCIJE ZABRANJENO JE NA PREDVIĐENA MJESTA ODLAGATI KRUPNI OTPAD.

NAKON AKCIJE SVI ZAINTERESIRANI ZA ODLAGANJE KRUPNOG OTPADA MOGU SE OBRATITI PODRUČNOM VODITELJU NA  091 531 8074.

 _____________________

IL COMUNE DI GROŽNJAN – GRISIGNANA E LA SC „6 MAJ“ s.r.l. DI UMAG –UMAGO  ORGANIZZANO NEL PERIODO

DAL  30 MAGGIO AL 16 GIUGNO  2017 LA RACCOLTA  DI RIFIUTI MASSICCI.

SI PREGANO PERTANTO I CITTADINI DI DEPOSITARE I SUDDETTI RIFIUTI NEI LUOGHI STABILITI.

DOPO L'AZIONE ECOLOGICA E' PROIBITO DEPOSITARE  I RIFIUTI MASSICCI NEI LUOGHI PREVISTI DURANTE LA RACCOLTA ORGANIZZATA.

DOPO L'AZIONE ECOLOGICA GLI INTERESSATI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI MASSICCI POSSONO CONATATTARE IL RESPONSABILE TERRITORIALE ALLO 091 531 8074.

 

 

LOKACIJE I TERMINI

ŠTERNA i Jama FILARIJA        30. i 31.05.2017.g.

MAKOVCI i ZAVRŠJE                01. i 02.06.2017.g.

POROPATI (Povoz) i MUŽIĆI  03. i 04.06.2017.g.

ALTINI i MARTINČIĆI              05. i 06.06.2017.g.

GROŽNJAN i STANICA              07. i 08.06.2017.g.

SV. IVAN      i BOLARA              09.,10. i 11.06.2017.g.

KOSTANJICA  i ANTONCI         12. i 13.06.2017.g.

 

Preuzimanje priloga:

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Refresh Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas - adresa dole

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak   8:30-13:30
utorak   15:00-17:00
srijeda   8:30-13:30
petak    8:30-13:30

 


Komunalni redar - Vigile Comunale
Tel: 095 / 335 99 62

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART