052 / 776 131  •  052 / 776 349

NOVI SUSTAV PRIKUPLJANJA RECIKLABILNOG OTPADA - NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA RIFIUTI RICICLABILI
Četvrtak, 10 Ožujak 2022 16:53
NOVI SUSTAV PRIKUPLJANJA RECIKLABILNOG OTPADA - NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA RIFIUTI RICICLABILI

OBAVIJEST

Obavještavamo korisnike usluge odvoza otpada na području Općine Grožnjan da će s danom 1.4.2022. početi primjena novog sustava prikupljanja reciklabilnog komunalnog otpada. Za korisnike iz kategorije

„kućanstva - obiteljske kuće“, reciklabilni otpad se prikuplja iz vlastitih zaduženih spremnika „od vrata do vrata“ tj. sa kućnog praga. Za korisnike u sustavu polupodzemnih spremnika, reciklabilni otpad odlaže se kao i do sada u za to namijenjene polupodzemne spremnike. Višekatne Višestambene zgrade koje zadužuju individualne spremnike za miješani komunalni otpad (MKO) zadužuju i vlastite spremnike za reciklabilni otpad. koji se prazne u dane odvoza otpada.

 Svi korisnici usluge prikupljanja otpada imaju na raspolaganju:

 PLAVI SPREMNIK – papir i karton

ŽUTI SPREMNIK – plastika i metal

ZELENI SPREMNIK - staklo

Dani odvoza otpada u tjednu po naseljima ostaju nepromijenjeni. U dane odvoza miješanog komunalnog otpada (MKO) odvoziti će se i jedna vrsta reciklabilnog otpada sukladno rasporedu naznačenom na kalendaru odvoza.

Ukoliko niste preuzeli spremnike za reciklabilni otpad javite se možete se obratiti 6. Maj-u d.o.o. - služba za korisnike na mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na broj telefona 052/741-585.

  

AVVISO 

Si informano gli utenti del servizio di raccolta rifiuti nell'area delle Comune di Grisignana che in data 1.4.2022. iniziera l'implementazione di un nuovo sistema di raccolta dei rifiuti urbani riciclabili. Per gli utenti della categoria “Famiglie - case unifamiliari”, i rifiuti riciclabili verrano raccolti dai propri contenitori indebitati “da porta a porta” cioè alla soglia di casa. Per gli utenti nel sistema di contenitori semi interrati, i rifiuti riciclabili vengono smaltiti come prima, nei contenitori semi-sotterranei destinati a tale scopo. Le pallazzette pluriappartamentali che hanno in consegna i contenitori individuali per i rifiuti urbani misti , addebitano anche i propri contenitori per i rifiuti riciclabili.

Tutti gli utenti del servizio comunale hanno a disposizione i seguenti contenitori:

CONTENITORE BLU – carta e cartone

CONTENITORE GIALLO – plastice e metallo

CONTENITORE VERDE - vetro

I giorni di raccolta dei rifiuti durante la settimana nei paesi negli insediamenti nella zona della Città di Buie rimangono invariati. Nei giorni di rimozione dei rifiuti urbani misti saranno smaltiti anche un tipo di rifiuto riciclabile secondo il programma indicato nel calendario dei trasporti.

Se non avete ritiratto i contenitori per i rifiuti riciclabili, siete invitati a contattare 6. Maj d.o.o. - assistenza clienti alla nostra e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ho al numero di telefono 052/741-585.

 

 

 

Preuzimanje priloga:

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Refresh Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas - adresa dole

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak   8:30-13:30
utorak   15:00-17:00
srijeda   8:30-13:30
petak    8:30-13:30

 


Komunalni redar - Vigile Comunale
Tel: 095 / 335 99 62

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART