052 / 776 131  •  052 / 776 349

Izvršenje proračuna

Petak, 30 Rujan 2022 17:14

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Grožnjan Grisignana za 2022. godinu

Petak, 15 Srpanj 2022 03:24

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Grožnjan Grisignana za 2021. godinu

Ponedjeljak, 25 Listopad 2021 05:44

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Grožnjan Grisignana za 2021. godinu

Subota, 20 Ožujak 2021 14:14

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Grožnjan Grisignana za 2020. godinu

Četvrtak, 29 Listopad 2020 04:13

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Grožnjan-Grisignana za 2020. godinu

Ponedjeljak, 23 Ožujak 2020 16:57

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Grožnjan Grisignana za 2019. godinu

Petak, 27 Rujan 2019 08:28

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Grožnjan-Grisignana za 2019. godinu

Srijeda, 29 Svibanj 2019 08:37

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Grožnjan-Grisignana za 2018. godinu

Srijeda, 03 Listopad 2018 13:38

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Grožnjan - Grisignana za 2018. godinu

Utorak, 29 Svibanj 2018 17:13

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Grožnjan Grisignana za 2017. godinu

Ponedjeljak, 25 Rujan 2017 11:55

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Grožnjan za 2017. godinu

Petak, 14 Travanj 2017 05:57

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Grožnjan za 2016. godinu

Srijeda, 12 Listopad 2016 11:38

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Grožnjan za 6-2016.godinu

Petak, 03 Lipanj 2016 07:04

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Grožnjan za 2015. godinu

Ponedjeljak, 14 Rujan 2015 07:43

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Grožnjan za 2015.godinu

Petak, 20 Ožujak 2015 08:28

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Grožnjan za 2014.godinu

Ponedjeljak, 15 Rujan 2014 00:00

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Grožnjan za 2014.godinu

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Refresh Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas - adresa dole

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak   8:30-13:30
utorak   15:00-17:00
srijeda   8:30-13:30
petak    8:30-13:30

 


Komunalni redar - Vigile Comunale
Tel: 095 / 335 99 62

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART