052 / 776 131  •  052 / 776 349

Prostorni plan

Srijeda, 21 Travanj 2021 14:31

PPUOG_II ID - Tekstualni dio

Srijeda, 21 Travanj 2021 14:29

PPUOG_II ID - 4G Gradevinska podrucja

Srijeda, 21 Travanj 2021 14:28

PPUOG_II ID - 4F Gradevinska podrucja

Srijeda, 21 Travanj 2021 14:27

PPUOG_II ID - 4E Gradevinska podrucja

Srijeda, 21 Travanj 2021 14:26

PPUOG_II ID - 4D Gradevinska podrucja

Srijeda, 21 Travanj 2021 14:26

PPUOG_II ID - 4C Gradevinska podrucja

Srijeda, 21 Travanj 2021 14:25

PPUOG_II ID - 4B Gradevinska podrucja

Srijeda, 21 Travanj 2021 14:24

PPUOG_II ID - 4A Gradevinska podrucja

Srijeda, 21 Travanj 2021 14:22

PPUOG_II ID - 3-1 Posebni uvjeti koristenja

Srijeda, 21 Travanj 2021 14:22

PPUOG_II ID - 2 Infrastrukturni sustavi

Ponedjeljak, 28 Listopad 2019 17:29

Izmjene i dopuna prostornog plana - grafički dio

Ponedjeljak, 05 Kolovoz 2013 00:00

Prostorni plan - grafički dio A - F

Ponedjeljak, 05 Kolovoz 2013 00:00

Prostorni plan - grafički dio G - LJ

Ponedjeljak, 05 Kolovoz 2013 00:00

Prostorni plan - grafički dio M - R

Ponedjeljak, 05 Kolovoz 2013 00:00

Prostorni plan - grafički dio S - Ž

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Refresh Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas - adresa dole

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak   8:30-13:30
utorak   15:00-17:00
srijeda   8:30-13:30
petak    8:30-13:30

 


Komunalni redar - Vigile Comunale
Tel: 095 / 335 99 62

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART