052 / 776 131  •  052 / 776 349

Poziv na sudjelovanje u izradi Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za LAGUR područje
Lunedì, 13 Marzo 2017 12:31
Poziv na sudjelovanje u izradi Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za LAGUR područje

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Pinna nobilis“ (u daljnjem tekstu: LAGUR) ima čast pozvati sve građane, osobito predstavnike ribarstvenog sektora, s područja svoga djelovanja – gradovi Buje, Novigrad i Umag te općine Brtonigla, Grožnjan i Oprtalj – da se aktivno uključe u izradu Lokalne razvojne strategije u ribarstvu (u daljnjem tekstu: LRSR) na temelju koje će u budućnosti biti financirani projekti s našeg područja.

 

Proces izrade LRSR-a pruža jedinstvenu mogućnost da predstavnici ribarstvenog sektora, ugostiteljsko-turističkog sektora, kulturnog i obrazovnog sektora, kao i predstavnici lokalnih samouprava i civilnog društva iznesu problematiku ribarstvenog područja i pomognu nam s predviđanjem rješenja koje će se pretočiti u mjere koje će biti financirane preko strategije u ribarstvu. Prijavite se za sudjelovanje na radionicama, iskažite vlastito mišljenje, stavove te ideje o smjeru razvoja našeg ribarstvenog područja te doprinesite kvaliteti strategije!

 

Radionice za izradu LRSR će se održati po sljedećem rasporedu:

 

  1. 20. ožujka 2017. godine

Od 17:00 do 20:00

Radionica „Procjena potreba i analiza stanja ribarstvenog područja LAGUR-a Pinna nobilis“

Gradska vijećnica Grada Umaga

G. Garibaldi 6, Umag

 

  1. 21. ožujka 2017. godine

Od 09:00 do 12:00

Radionica „SWOT analiza ribarstvenog područja LAGUR-a Pinna nobilis“

Gradska vijećnica Grada Novigrada

Veliki trg 11, 52466 Novigrad

 

  1. 21. ožujka 2017. godine

Od 13:00 – 16:00

Radionica „Facilitacija ciljeva i prioriteta LRSR-a“

Gradska vijećnica Grada Novigrada

Veliki trg 11, 52466 Novigrad

 

Detaljan Poziv, zajedno s uputama za prijavu, nalazi se na sljedećoj poveznici https://www.facebook.com/LAGURPINNANOBILIS/.

Download allegati:

Domanda

Invalid Input

Please let us know your email address.

Please let us know your message.

Digita i caratteri Refresh Invalid Input

Invalid Input

da se moji osobni podaci pohrane u Općini Grožnjan - Comune di Grisignana i da se koriste za slanje odgovora .Više možete pročitati u Zaštita osobnih podataka.

Contattaci

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
info@groznjan-grisignana.hr

Orario di lavoro per i clienti

SINDACO/DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO

lunedì                  8:30-13:30
martedì              15:00-17:00
mercoledì             8:30-13:30
venerdì                8:30-13:30

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART