052 / 776 131  •  052 / 776 349

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja nezaposlenih / Invito pubblico per l'assegnazione di sovvenzioni di piccolo valore ai fini dell' autoimpiego
Mercoledì, 27 Novembre 2019 16:18
Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja nezaposlenih / Invito pubblico per l'assegnazione di sovvenzioni di piccolo valore ai fini dell' autoimpiego
Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja nezaposlenih u Istarskoj Žipaniji / Invito pubblico per l'assegnazione di sovvenzioni di piccolo valore ai fini dell' autoimpiego (lavoro autonomo) nella Regione Istriana
 
U sklopu projekta REI II Istarska županija nastavlja sa provođenjem aktivnosti pod nazivom „Intervencije na tržištu rada Istarske županije“, a u sklopu kojeg je objavljen Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja nezaposlenih osoba u Istarskoj županiji financiranog sredstvima Europske unije.
 
 
 
 
 
 
 
Download allegati:

Domanda

Invalid Input

Please let us know your email address.

Please let us know your message.

Digita i caratteri Invalid Input

Invalid Input

da se moji osobni podaci pohrane u Općini Grožnjan - Comune di Grisignana i da se koriste za slanje odgovora .Više možete pročitati u Zaštita osobnih podataka.

Contattaci

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
info@groznjan-grisignana.hr

Orario di lavoro per i clienti

SINDACO/DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO

lunedì                  8:30-13:30
martedì              15:00-17:00
mercoledì             8:30-13:30
venerdì                8:30-13:30

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART