052 / 776 131  •  052 / 776 349

NAGRADE učenicima i studentima koji su završili razred/akademsku godinu s odličnim uspjehom – Premio per gli alunni e studenti con profitto ottimo;
Venerdì, 10 Luglio 2020 05:01
NAGRADE učenicima i studentima koji su završili razred/akademsku godinu s odličnim uspjehom – Premio per gli alunni e studenti con profitto ottimo;

Na  temelju Zakona o lokalnoj i područnoj lokalnoj (regionalnoj) upravi i samoupravi, članka 57. Statuta Općine Grožnjan Grisignana, Načelnik je dana 09. srpnja 2020.g. donio slijedeći

Z A K L J U Č A K

  1. Odobrava se isplata novčane  nagrade učenicima srednjih škola i studentima s prebivalištem na području Općine Grožnjan Grisignana koji su na kraju akademske i školske  2019/2020. postigli odličan uspjeh, te učenicima koji su sve razrede osnovne škole završili sa odličnim uspjehom i to:

 

- za učenike osnovnih škola koji su sve razrede osnovne škole završili  sa odličnim    uspjehom: 800,00 kuna;

- za učenike srednjih škola: 1.000,00 kuna;

- za studente : 1.200,00 kuna.

  1. Nalaže se Odsjeku za proračun, financije i računovodstvo Općine Grožnjan Grisignana da izvrši isplatu na temelju ispunjenog obrasca i dostavljenih dokaza o ispunjenju uvjeta.
Download allegati:

Domanda

Invalid Input

Please let us know your email address.

Please let us know your message.

Digita i caratteri Invalid Input

Invalid Input

da se moji osobni podaci pohrane u Općini Grožnjan - Comune di Grisignana i da se koriste za slanje odgovora .Više možete pročitati u Zaštita osobnih podataka.

Contattaci

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
info@groznjan-grisignana.hr

Orario di lavoro per i clienti

SINDACO/DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO

lunedì                  8:30-13:30
martedì              15:00-17:00
mercoledì             8:30-13:30
venerdì                8:30-13:30

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART