052 / 776 131  •  052 / 776 349

Sistema (attività) comunale
Sabato, 27 Novembre 2021 17:43

O D L U K A o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova koji izazivaju buku i prašinu u 2022.g. u svim naseljenim mjestima na području Općine Grožnjan Grisignana

Giovedì, 14 Ottobre 2021 20:21

UPOZORENJE Svim korisnicima peći na pelet, drva, loživo ulje i plin

Giovedì, 14 Ottobre 2021 20:20

OBAVIJEST o vršenju dimnjačarskih usluga

Giovedì, 14 Ottobre 2021 20:18

Godišnji plan čišćenja i kontrole dimovodnih objekata 2022. g.

Giovedì, 14 Ottobre 2021 20:14

Godišnji plan čišćenja i kontrole dimovodnih objekata 2021. g.

Lunedì, 20 Settembre 2021 18:03

Prethodna suglasnost na opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika

Lunedì, 20 Settembre 2021 18:02

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika

Martedì, 04 Maggio 2021 08:46

Odluka o komunalnoj naknadi / Delibera sull'imposta comunale

Domanda

Invalid Input

Please let us know your email address.

Please let us know your message.

Digita i caratteri Invalid Input

Invalid Input

da se moji osobni podaci pohrane u Općini Grožnjan - Comune di Grisignana i da se koriste za slanje odgovora .Više možete pročitati u Zaštita osobnih podataka.

Contattaci

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
info@groznjan-grisignana.hr

Orario di lavoro per i clienti

SINDACO/DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO

lunedì                  8:30-13:30
martedì              15:00-17:00
mercoledì             8:30-13:30
venerdì                8:30-13:30

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART