052 / 776 131  •  052 / 776 349

Oglasna ploča

Venerdì, 27 Gennaio 2023 04:18

Financiranje radova održavanja šumskih cesta

Venerdì, 23 Dicembre 2022 04:45

Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva Općine Grožnjan Grisignana za vrednovanje prijavljenih programa i projekata iz područja kulture

Venerdì, 23 Dicembre 2022 04:44

Odluka o određivanju pravnih osoba i udruga od interesa za sustav civilne zaštite Općine Grožnjan – Grisignana

Venerdì, 23 Dicembre 2022 04:43

Odluka o komunalnom redu na području Općine Grožnjan Grisignana

Venerdì, 23 Dicembre 2022 04:40

ODLUKA o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

Venerdì, 23 Dicembre 2022 04:39

ODLUKA o donošenju Plana djelovanja Općine Grožnjan-Grisignana u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu

Venerdì, 23 Dicembre 2022 04:32

ODLUKA O PRIHVATU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA I SKLAPANJU UGOVORA TEMELJEM NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA OD 28. STUDENOGA 2022.G.

Venerdì, 23 Dicembre 2022 04:28

Odluka o prestanku ustanove Polivalentni kulturni centar Grožnjan Centro culturale polivalente Grisignana

Venerdì, 23 Dicembre 2022 04:26

Odluka o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju kreditne obveze za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno

Venerdì, 23 Dicembre 2022 04:25

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

Venerdì, 23 Dicembre 2022 04:23

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra k.č. 6319/7 i k.č. 6319/6 k.o. Grožnjan u mjestu Regancini

Venerdì, 23 Dicembre 2022 04:22

ODLUKA O UTVRĐIVANJU SADRŽAJA U ZGRADAMA OPĆINSKOG VLASNIŠTVA JAVNE NAMJENE ZA KULTURU I UDRUGE - KOJE SE NE MOGU KORISTITI U GOSPODARSKE SVRHE

Domenica, 11 Dicembre 2022 12:28

ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na prijedlog Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Domenica, 11 Dicembre 2022 12:27

OČITOVANJE na prijedlog Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Domenica, 11 Dicembre 2022 12:25

Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Lunedì, 28 Novembre 2022 06:09

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Lunedì, 28 Novembre 2022 06:03

ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Sabato, 26 Novembre 2022 13:20

Zaključak o prihvaćanju prijedloga Proračuna Općine Grožnjan Grisignana za 2023.g., koji uključuje programe javnih potreba

Sabato, 26 Novembre 2022 05:56

Odluka o socijalnoj skrbi Općine Grožnjan Grisignana

Sabato, 26 Novembre 2022 05:54

Odluka o ostvarivanju prava na naknadu za novorođeno dijete s prebivalištem na području Općine Grožnjan Grisignana

Sabato, 26 Novembre 2022 05:53

Odluka o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata usluge parkiranja

Sabato, 26 Novembre 2022 05:52

Cjenik usluge parkiranja

Sabato, 26 Novembre 2022 05:50

OPĆI UVJETI ISPORUKE komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području naselja Grožnjan Grisignana

Sabato, 26 Novembre 2022 05:47

Odluka o uvjetima, načinu i postupku upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana

Sabato, 26 Novembre 2022 05:45

Odluka o uvjetima za ostvarivanje prava novčane pomoći za učenike srednjih škola i studente na području Općine Grožnjan Grisignana

Sabato, 26 Novembre 2022 05:41

Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Grožnjan Grisignana

Sabato, 26 Novembre 2022 05:35

Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

Sabato, 26 Novembre 2022 05:34

Odluka o uvjetima, načinu i postupku zakupa građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana za poljoprivredne svrhe

Sabato, 26 Novembre 2022 05:32

Cjenik usluge korištenja javnog wc-a na javnom parkiralištu iznad groblja Grožnjan

Sabato, 26 Novembre 2022 05:31

Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade

Sabato, 26 Novembre 2022 05:30

Odluka o utvrđivanju javnih površina koje se daju na korištenje radi obavljanja gospodarskih djelatnosti

Sabato, 26 Novembre 2022 05:29

Odluka o lokalnim porezima Općine Grožnjan Grisignana

Sabato, 26 Novembre 2022 05:26

Odluka o visini i načinu plaćanja naknade kod dodjele grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme i godišnje grobne naknade

Sabato, 26 Novembre 2022 05:25

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2023.g.

Sabato, 26 Novembre 2022 05:22

Odluka o komunalnom doprinosu

Sabato, 26 Novembre 2022 05:21

Odluka o uvjetima, načinu i postupku upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana

Venerdì, 18 Novembre 2022 14:24

We need you! Možda ne znate, ali sa jednom dozom donirane krvi može se spasiti čak 3 života.

Sabato, 29 Ottobre 2022 03:18

Odluka o prihvatu najpovoljnijih ponuda i sklapanju ugovora temeljem natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana od 03. listopada 2022.g.

Sabato, 29 Ottobre 2022 03:12

ZAKLJUČAK o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Grožnjan Grisignana

Sabato, 29 Ottobre 2022 03:09

Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuda za zakup građevinskog zemljišta za iskorištavanje u poljoprivredne svrhe

Sabato, 29 Ottobre 2022 03:06

ZAKLJUČAK o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Grožnjan Grisignana za razdoblje 01. siječnja 2022.g. do 30. lipnja 2022.g.

Mercoledì, 26 Ottobre 2022 16:49

CJENIK DIMNJAČARSKE USLUGE - LISTINO PREZZI PER LA MANUTENZIONE DELLE CANNE FUMARIE

Lunedì, 03 Ottobre 2022 13:58

NATJEČAJ ZA ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN ZA ISKORIŠTAVANJE U POLJOPRIVREDNE SVRHE

Lunedì, 03 Ottobre 2022 13:41

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Domenica, 02 Ottobre 2022 13:35

ODLUKU O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Domenica, 02 Ottobre 2022 13:34

ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN ZA ISKORIŠTAVANJE U POLJOPRIVREDNE SVRHE

Domenica, 02 Ottobre 2022 13:32

Odluka o utvrđivanju Jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine Grožnjan Grisignana

Domenica, 02 Ottobre 2022 13:30

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2021.g.

Domenica, 02 Ottobre 2022 13:27

ODLUKA O II IZMJENAMA I DOPUNAMA STRATEGIJE UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN – GRISIGNANA ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2027.G.

Domenica, 02 Ottobre 2022 13:25

ODLUKU O PRIHVATU NAJPOVOLJNIJIE PONUDE I SKLAPANJU UGOVORA TEMELJEM NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA OD 15. TRAVNJA 2022.G. (za odgođenu nekretninu)

Domenica, 02 Ottobre 2022 13:24

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Grožnjan – Grisignana

Lunedì, 19 Settembre 2022 07:26

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA PRIPREMU IZRADE PRORČUNA OPČINE GROZNJAN GRISIGNANA ZA 2023.G.

Martedì, 30 Agosto 2022 03:40

ZAKLJUČAK o opozivu mjere redukcije korištenja pitke vode I. stupnja za vodoopskrbno područje Istarske županije

Martedì, 23 Agosto 2022 03:03

ZAKLJUČAK o ublažavanju mjera redukcije korištenja pitke vode I. stupnja za vodoopskrbno područje Istarske županije

Martedì, 19 Luglio 2022 16:51

Mjere redukcije vode - upute za provedbu

Sabato, 16 Luglio 2022 21:26

KODEKS PONAŠANJA NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Sabato, 16 Luglio 2022 21:25

ETIČKI KODEKS službenika i namještenika Općine Grožnjan Grisignana

Sabato, 16 Luglio 2022 21:22

Privremeno smanjenje zakupnine za k.č. 215-3

Sabato, 16 Luglio 2022 21:17

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O PRIHVATU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA I SKLAPANJU UGOVORA TEMELJEM NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA OD 15. TRAVNJA 2022.g.

Lunedì, 13 Giugno 2022 18:22

Svjetski dan darivatelja krvi pod sloganom "Darivanje krvi je čin solidarnosti. Darujte krv i spasite život"

Martedì, 24 Maggio 2022 03:22

Četverta ovogodišnja akcija darivanja krvi u srijedu 25.05.2022. godine u Bujama

Venerdì, 20 Maggio 2022 03:58

ODLUKA O PRIHVATU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA I SKLAPANJU UGOVORA TEMELJEM NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA OD 15. TRAVNJA 2022.G.

Venerdì, 20 Maggio 2022 03:53

ODLUKA O PRIHVATU NAJPOVOLJNIJE PONUDE I SKLAPANJU UGOVORA TEMELJEM NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA ZA ISKORIŠTAVANJE U POLJOPRIVREDNE SVRHE

Venerdì, 20 Maggio 2022 03:52

ZAKLJUČAK o oslobađanju umjetnika koji učestvuju na manifestaciji Ex tempore od plaćanja naknade za parkiranje

Venerdì, 20 Maggio 2022 03:49

OPĆI UVJETI ISPORUKE komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području naselja Grožnjan Grisignana

Venerdì, 20 Maggio 2022 03:47

ODLUKU o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata usluge parkiranja, o određivanju parkirališne zone i vremenu i uvjetima naplate na javnim parkiralištima na području Općine Grožnjan Grisignana

Venerdì, 20 Maggio 2022 03:45

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI STRATEGIJE UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN – GRISIGNANA ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2027.G.

Venerdì, 20 Maggio 2022 03:41

ODLUKU o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Polivalentnog kulturnog centra Grožnjan – Centro culturale polivalente Grisignana

Venerdì, 20 Maggio 2022 03:39

ODLUKA O DODJELI OPĆINSKIH PRIZNANJA ZA 2022. GODINU

Venerdì, 20 Maggio 2022 03:37

ODLUKA o II izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Venerdì, 20 Maggio 2022 03:36

CJENIK USLUGE PARKIRANJA

Venerdì, 20 Maggio 2022 03:32

CJENIK USLUGE KORIŠTENJA JAVNOG WC-A NA JAVNOM PARKIRALIŠTU IZNAD GROBLJA U GROŽNJANU

Venerdì, 15 Aprile 2022 10:25

NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Venerdì, 15 Aprile 2022 05:22

Obrazac ponude za natječaj nekretnine

Giovedì, 14 Aprile 2022 13:45

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Giovedì, 14 Aprile 2022 04:58

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2021.g. na području Općine Grožnjan Grisignana

Giovedì, 14 Aprile 2022 04:55

ODLUKA O davanju suglasnosti za provedbu ulaganja - Izgradnja dječjeg igrališta naselja Šterna

Giovedì, 14 Aprile 2022 04:54

ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Giovedì, 14 Aprile 2022 04:52

O D L U K A o izuzimanju od javnog dobra dijela k.č. 1473 k.o. Kuberton u mjestu Bužleti

Giovedì, 14 Aprile 2022 04:49

O D L U K A o izuzimanju od javnog dobra dijela k.č. 1473 k.o. Kuberton u mjestu Bužleti

Giovedì, 14 Aprile 2022 04:37

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Grožnjan Grisignana za 2017.-2021.g.

Giovedì, 14 Aprile 2022 04:34

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Grožnjan Grisignana za razdoblje od 01. srpnja 2021.g. do 31. prosinca 2021.g.

Giovedì, 14 Aprile 2022 04:31

ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Mercoledì, 06 Aprile 2022 13:20

Naplata parkirališta / Parcheggio a pagamento

Martedì, 05 Aprile 2022 02:31

OBAVIJEST o vršenju dimnjačarskih usluga

Martedì, 29 Marzo 2022 13:28

IZVJEŠĆE OPĆINE GROŽNJAN O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU

Domenica, 13 Marzo 2022 05:51

Informacija o sustavu civilne zaštite Istarske županije

Venerdì, 04 Marzo 2022 04:45

Apel za pomoć za prikupljanje sredstava za stanovništvo usljed Ukrajinske krize

Martedì, 22 Febbraio 2022 10:33

Druga ovogodišnja akcija darivanja krvi u petak 25.02.2022. godine u Bujama

Giovedì, 10 Febbraio 2022 04:03

ODLUKA O USVAJANJU STRATEGIJE UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN - GRISIGNANA ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2027. GODINE

Sabato, 05 Febbraio 2022 18:20

ODLUKA o načinu pružanja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Grožnjan Grisignana

Martedì, 01 Febbraio 2022 08:57

Program rada Općinskog vijeća za 2022. g.

Martedì, 01 Febbraio 2022 08:49

GROŽNJAN - GODIŠNJI PLAN CZ -2022. - ispravak

Martedì, 01 Febbraio 2022 08:47

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava CZ OGG za 2021. g.

Martedì, 01 Febbraio 2022 08:46

Zaključak o izmjeni i dopuni Pravilnika o iskaznici komunalnog redara

Martedì, 01 Febbraio 2022 08:32

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu 2022.

Mercoledì, 12 Gennaio 2022 18:18

Plan provedbe naloga i preporuka i izvještavanje o provedbi

Martedì, 28 Dicembre 2021 16:05

O D L U K A o komunalnom redu

Venerdì, 24 Dicembre 2021 11:22

ODLUKA o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Grožnjan Grisignana

Venerdì, 24 Dicembre 2021 11:21

O D L U K A o komunalnim djelatnostima na području Općine Grožnjan Grisignana

Venerdì, 24 Dicembre 2021 11:15

Odluka o utvrđivanju najpovoljnijih ponuditelja i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina XII 2021

Sabato, 27 Novembre 2021 18:22

Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina XI 2021

Sabato, 27 Novembre 2021 18:19

ZAKLJUČAK o prihvaćanju prijedloga Proračuna Općine Grožnjan Grisignana za 2022.g., koji uključuje programe javnih potreba

Sabato, 27 Novembre 2021 18:18

R J E Š E N J E O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

Sabato, 27 Novembre 2021 17:55

Z A K L J U Č A K o odobrenju obročne otplate kupcima Dragi Bajić i Tamari Ignjatov za nekretnine koje kupuju temeljem Odluke o utvrđivanju najpovoljnijih ponuditelja od 22.10.2021.g.

Sabato, 27 Novembre 2021 17:54

O D L U K A o priznavanju uloženih sredstava od strane Hrvatske glazbene mladeži u zgrade u općinskom vlasništvu k.č. 6384 („Drakula“), k.č. 271 zgr., k.č. 281 zgr. i k.č. 280 zgr. („Riječka“) k.o. Grožnjan u Grožnjanu

Sabato, 27 Novembre 2021 17:53

O D L U K A o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova koji izazivaju buku i prašinu u 2022.g. u svim naseljenim mjestima na području Općine Grožnjan Grisignana

Sabato, 27 Novembre 2021 17:52

ODLUKA o dopuni Odluke o utvrđivanju Jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine Grožnjan Grisignana, KLASA: 340-03/21-02/16, URBROJ: 2105/06-01/1-21-2

Sabato, 27 Novembre 2021 17:51

ODLUKA o dopuni Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Grožnjan Grisignana, KLASA: 023-01/20-01/18 od 27. kolovoza 2020.g.

Sabato, 27 Novembre 2021 17:48

Odluka o utvrđivanju najpovoljnijih ponuditelja i sklapanju ugovora o zakupu poslovnih prostora od 26. listopada 2021.g.

Lunedì, 15 Novembre 2021 16:50

Poziv za 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Grožnjan Grisignana - 25.11.2021 / Invito per la 4a seduta del Consiglio

Venerdì, 12 Novembre 2021 04:31

POTICAJ UZGAJIVAČIMA KRUPNE STOKE – PREMIO PER GLI ALLEVATORI DI BUOI E MUCCHE

Giovedì, 11 Novembre 2021 13:14

OBAVIJEST – AVVISO POPIS STANOVNIŠTA 2021 – CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2021

Sabato, 30 Ottobre 2021 06:30

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Polugodišnjeg Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Grožnjan Grisignana za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021.g.

Sabato, 30 Ottobre 2021 06:26

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE o radu Općinskog načelnika Općine Grožnjan Grisignana za razdoblje od 1. siječnja 2021. godine do 30. lipnja 2021. godine

Sabato, 30 Ottobre 2021 05:45

RJEŠENJE O IMENOVANJU ODBORA ZA POLJOPRIVREDU, TURIZAM, GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN

Sabato, 30 Ottobre 2021 05:42

RJEŠENJE O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA KULTURU, ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I SAKRALNE BAŠTINE, ODGOJ, OBRAZOVANJE, SPORT I SOCIJALNA PITANJA

Sabato, 30 Ottobre 2021 05:40

RJEŠENJE O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA OPĆINSKA PRIZNANJA, MEĐUOPĆINSKU, REGIONALNU, MEĐUNARODNU SURADNJU I MJESNU SAMOUPRAVU

Sabato, 30 Ottobre 2021 05:38

RJEŠENJE O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, GRADITELJSTVO I KOMUNALNI SUSTAV

Sabato, 30 Ottobre 2021 05:35

RJEŠENJEO IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA, RAVNOPRAVNOST SPOLOVA I NACIONALNIH MANJINA, TE ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE

Lunedì, 25 Ottobre 2021 13:19

N A T J E Č A J za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana

Sabato, 23 Ottobre 2021 18:41

Odluka o utvrđivanju Jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine Grožnjan Grisignana

Sabato, 23 Ottobre 2021 18:39

Odluka o raspisivanju natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana

Sabato, 23 Ottobre 2021 18:37

ODLUKU O UTVRĐIVANJU NAJPOVOLJNIJIH PONUDITELJA I SKLAPANJU UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINA TEMELJEM NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA OD 17.09.2021.g.

Giovedì, 21 Ottobre 2021 08:34

Javni natječaj - referent – komunalni redar

Giovedì, 14 Ottobre 2021 20:21

UPOZORENJE Svim korisnicima peći na pelet, drva, loživo ulje i plin

Giovedì, 14 Ottobre 2021 20:20

OBAVIJEST o vršenju dimnjačarskih usluga

Giovedì, 14 Ottobre 2021 20:18

Godišnji plan čišćenja i kontrole dimovodnih objekata 2022. g.

Giovedì, 14 Ottobre 2021 20:14

Godišnji plan čišćenja i kontrole dimovodnih objekata 2021. g.

Sabato, 18 Settembre 2021 05:12

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika

Giovedì, 16 Settembre 2021 20:17

Odluka o naknadi za rad zamjenika načelnika iz reda pripadnika Hrvatskog naroda

Giovedì, 16 Settembre 2021 20:14

Naknade vijećnicima, članovima radnih tijela 2021

Giovedì, 16 Settembre 2021 20:12

Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Grožnjan za financiranje političkih stranaka 2021

Giovedì, 16 Settembre 2021 20:11

Odluka o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redara

Giovedì, 16 Settembre 2021 20:08

ODLUKA O davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija zgrade Kaštela u Grožnjanu-Kulturni dom“ na području jedinice lokalne samouprave – Općina Grožnjan - Grisignana

Giovedì, 16 Settembre 2021 20:03

Prethodna suglasnost na opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika

Giovedì, 16 Settembre 2021 20:02

Povjerenstvo za raspolaganje općinskom imovinom, za poslovne prostore i javne površine

Giovedì, 16 Settembre 2021 20:00

ODLUKA o osnivanju stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Općine Grožnjan Grisignana

Giovedì, 16 Settembre 2021 19:57

Z A K L J U Č A K o nepostojanju interesa Općine Grožnjan Grisignana u svezi korištenja prava prvokupa nekretnina oznake k.č.br. 214/1 ZGR. i 265 ZGR., obje k.o. Grožnjan

Giovedì, 16 Settembre 2021 19:55

Pravilnik o iskaznici komunalnog redara za potpis Opcine Groznjan

Giovedì, 16 Settembre 2021 19:53

Odluka o raspisivanju natjecaja za prodaju nekretnina IX 2021 ispr.

Giovedì, 16 Settembre 2021 19:48

Zaključak o oslobađanju umjetnika od plaćanja naknade za parkiranje

Giovedì, 16 Settembre 2021 19:43

Odluka o utvrdivanju jedinstvene baze nerazvrstanih cesta 2021

Giovedì, 16 Settembre 2021 19:19

Natječaj za prodaju nekretnina

Lunedì, 06 Settembre 2021 16:33

Financijsko izvješće o troškovima za provedbu lokalnih izbora 16.05.2021.

Mercoledì, 01 Settembre 2021 18:53

Odluka o imenovanju privremenog zamjenika za vrijeme trajanja duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti zbog kojih je općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost

Mercoledì, 04 Agosto 2021 18:01

ODLUKA o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izborima zamjenika općinskog načelnika Općine Grožnjan-Grisignana iz reda pripadnika hrvatskog naroda 2021.

Mercoledì, 04 Agosto 2021 17:47

ODLUKA o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izborima za članove Općinskog vijeća Općine Grožnjan-Grisignana 2021.

Mercoledì, 04 Agosto 2021 17:45

ODLUKA o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izborima za općinskog načelnika Općine Grožnjan-Grisignana 2021.

Martedì, 27 Luglio 2021 13:36

Z A K L J U Č A K o sufinanciranju radnih bilježnica za osnovnu školu 2021.

Martedì, 27 Luglio 2021 13:34

ODLUKA o izmjeni Odluke o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Grožnjan Grisignana

Martedì, 27 Luglio 2021 13:30

R J E Š E N J E o imenovanju Vijeća za socijalnu politiku Općine Grožnjan Grisignana

Mercoledì, 21 Luglio 2021 11:35

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste

Venerdì, 25 Giugno 2021 09:02

Rješenje o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

Venerdì, 25 Giugno 2021 08:58

Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Grožnjan – Grisignana

Venerdì, 25 Giugno 2021 08:53

Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Grožnjan- Grisignana

Venerdì, 25 Giugno 2021 08:47

Rješenje o izboru Komisije za izbor i imenovanja

Venerdì, 25 Giugno 2021 08:30

Rješenje o izboru Mandatne komisije

Lunedì, 21 Giugno 2021 08:17

JAVNI POZIV za popis stanovništva 2021 – AVVISO PUBBLICO per il Censimento 2021

Venerdì, 18 Giugno 2021 11:35

Otvorenje izložbe – Apertura della mostra: GROŽNJANCI / GRISIGNANESI

Venerdì, 18 Giugno 2021 11:11

17. Međunarodni šahovski turnir „Grand prix Istre“ – XVII Torneo internazionale di scacchi „Grand prix dell' Istria“

Venerdì, 18 Giugno 2021 09:32

CIJEPLJENJE PROTIV COVID-a 19 - VACCINAZIONE ANTI COVID-19

Sabato, 22 Maggio 2021 08:21

Konačni rezultati izbora članova Općinskog Vijeća Opčine Grožnjan provedenih 16. svibnja 2021

Venerdì, 30 Aprile 2021 12:56

Pravovaljana kandidatura za izbor općinskog načelnika općine Grožnjan - Grisignana

Sabato, 10 Aprile 2021 14:19

ODLUKA O PRIHVATU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA I SKLAPANJU UGOVORA TEMELJEM NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA OD 23. OŽUJKA 2021.g.

Sabato, 10 Aprile 2021 14:11

ODLUKA O PRIHVATU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA I SKLAPANJU UGOVORA TEMELJEM NATJEČAJA ZA ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA ZA ISKORIŠTAVANJE U POLJOPRIVREDNE SVRHE

Sabato, 10 Aprile 2021 14:09

O D L U K A o prihvaćanju/neprihvaćanju prijedloga i prigovora na Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području OGG

Sabato, 10 Aprile 2021 14:06

O D L U K A o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Grožnjan - Grisignana

Giovedì, 08 Aprile 2021 12:48

OBAVIJEST - AVVISO

Lunedì, 22 Marzo 2021 08:21

ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Umag

Domenica, 21 Marzo 2021 20:47

ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za zakup građevinskog zemljišta za iskorištavanje u poljoprivredne svrhe

Domenica, 21 Marzo 2021 20:44

ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana

Domenica, 21 Marzo 2021 20:41

ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća Općine Grožnjan o provedbi Plana gospodarenja otpadom RH za 2020.g

Domenica, 21 Marzo 2021 20:30

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Polugodišnjeg Izvješća o radu Općinskog načelnika OGG

Domenica, 21 Marzo 2021 19:34

ODLUKA o utvrđivanju javnih površina koje se daju na korištenje radi obavljanja gospodarskih djelatnosti (Plan korištenja javnih površina)

Domenica, 21 Marzo 2021 19:30

ODLUKA o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova koji izazivaju buku

Domenica, 21 Marzo 2021 18:52

ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta JVP Umag

Sabato, 20 Marzo 2021 14:14

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Grožnjan Grisignana za 2020. godinu

Giovedì, 11 Marzo 2021 14:22

ZOOM

Domenica, 28 Febbraio 2021 19:27

Godišnje Financijsko Izvješće za 2020. godinu

Martedì, 02 Febbraio 2021 15:56

Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina II. 2021.

Martedì, 02 Febbraio 2021 15:39

Odluka o raspisivanju natječaja za korištenje javnih površina za privremene potrebe

Martedì, 02 Febbraio 2021 15:35

Odluka natječaj za zakup građevinskog zemljišta u poljoprivredne svrhe I. 2021.

Martedì, 02 Febbraio 2021 15:16

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

Giovedì, 31 Dicembre 2020 11:27

Obavijest - Avviso

Mercoledì, 23 Dicembre 2020 12:24

ZAKLJUČAK o nepostojanju interesa Općine Grožnjan Grisignana u svezi korištenja prava prvokupa nekretnine oznake k.č.br. 169 zgr. k.o. Grožnjan

Mercoledì, 23 Dicembre 2020 12:21

ODLUKU o II izmjeni i dopuni Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Grožnjan Grisignana od 28. studenog 2018.g.

Martedì, 22 Dicembre 2020 03:52

JAVNI POZIV-javni uvid i predočenje parcelacijskih elaborata

Venerdì, 04 Dicembre 2020 22:17

Zaključak prijedlog Proračuna Javna rasprava

Venerdì, 04 Dicembre 2020 22:13

Odluka o prihvaćanju Općih uvjeta - dimnjačar Odluka OV

Venerdì, 04 Dicembre 2020 21:46

Prostorni plan

Venerdì, 30 Ottobre 2020 04:09

O D L U K A o produženju ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana dosadašnjim zakupcima

Venerdì, 30 Ottobre 2020 04:06

O D L U K A o prihvaćanju Izvješća o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2019.g.

Venerdì, 30 Ottobre 2020 04:05

O D L U K A o oslobađanju od plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana za razdoblje XI-XII 2020.g.

Venerdì, 30 Ottobre 2020 04:03

O D L U K A o izuzimanju od javnog dobra dijela k.č. 2097/2 k.o. Grožnjan u mjestu Peroj

Venerdì, 30 Ottobre 2020 04:02

O D L U K A o izuzimanju od javnog dobra dijela k.č. 6316/14 k.o. Grožnjan u mjestu Grožnjan

Venerdì, 30 Ottobre 2020 04:00

O D L U K A o izuzimanju od javnog dobra dijela k.č. 1216/3 k.o. Kuberton u naselju Gojaki

Venerdì, 30 Ottobre 2020 03:59

O D L U K A o izuzimanju od javnog dobra k.č. 6285/9 k.o. Grožnjan u mjestu Cerje

Lunedì, 14 Settembre 2020 18:03

Poziv radi provođenja postupka sastavljanja zemljišnoknjižnih uložaka za k.o. Grožnjan, k.č.br. 5166/4 i 5166/6, posl. br. Rz-29/15.

Sabato, 29 Agosto 2020 04:07

Zaključak o nepostojanju interesa Općine Grožnjan Grisignana u svezi korištenja prava prvokupa nekretnine oznake k.č.br.265 zgr. k.o. Grožnjan

Sabato, 29 Agosto 2020 04:05

ODLUKA O PRIHVATU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA I SKLAPANJU UGOVORA TEMELJEM NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Sabato, 29 Agosto 2020 04:03

Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika Općine Grožnjan za razdoblje siječanj – lipanj 2020.g.

Sabato, 29 Agosto 2020 04:02

Odluka o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Grožnjan Grisignana

Sabato, 29 Agosto 2020 04:00

Odluka o izmjeni Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području Općine Grožnjan Grisignana od 29. svibnja 2020.g.

Sabato, 29 Agosto 2020 03:59

Odluka o izmjeni ODLUKE o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata usluge parkiranja, o određivanju parkirališne zone i vremenu i uvjetima naplate na javnim parkiralištima na području Općine Grožnjan Grisignana

Sabato, 29 Agosto 2020 03:52

Odluka o izmjeni odluke o osnivanju i imenovanju odbora za kulturu, zaštitu spomenika kulture i sakralne baštine, odgoj, obrazovanje, sport i socijalna pitanja

Sabato, 29 Agosto 2020 03:51

Odluka o izuzimanju od javnog dobra dijela k.č. 1216/3 k.o. Kuberton u naselju Gojaki

Sabato, 29 Agosto 2020 03:49

Cjenik usluge parkiranja u naselju Grožnjan Grisignana

Sabato, 29 Agosto 2020 03:46

Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja: Asfaltiranje nerazvrstane ceste – granica sa Općinom Oprtalj – N84 (Baštići/Gržići)

Sabato, 27 Giugno 2020 16:26

POSTUPAK KOD SUMNJE NA BOLEST COVID-19 KOD GOSTA U SMJEŠTAJNOM OBJEKTU

Giovedì, 25 Giugno 2020 12:09

Cijena magnetnih kartica

Venerdì, 12 Giugno 2020 03:36

NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Mercoledì, 03 Giugno 2020 04:11

ODLUKA o izradi Urbanističkog plana uređenja Biciklistički park Grožnjan

Mercoledì, 03 Giugno 2020 04:09

ODLUKU o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Grožnjan

Mercoledì, 03 Giugno 2020 04:02

ZAKLJUČAK o prihvaćanju inicijative za osnivanje lokalne turističke zajednice za područje Općina Grožnjan-Grisignana i Oprtalj-Portole

Mercoledì, 03 Giugno 2020 03:59

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća Općine Grožnjan Grisignana o provedbi Plana gospodarenja otpadom RH za 2019.g.

Sabato, 30 Maggio 2020 16:46

ODLUKA O DODJELI OPĆINSKIH PRIZNANJA ZA 2020. GODINU

Sabato, 30 Maggio 2020 16:40

Cjenik usluge korištenja javnog wc-a na javnom parkiralištu iznad groblja u Grožnjanu

Sabato, 30 Maggio 2020 16:39

ODLUKA o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata usluge parkiranja, o određivanju parkirališne zone i vremenu i uvjetima naplate na javnim parkiralištima na području Općine Grožnjan Grisignana

Sabato, 30 Maggio 2020 16:36

OPĆI UVJETI ISPORUKE komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području naselja Grožnjan Grisignana

Sabato, 30 Maggio 2020 16:33

Cjenik usluge parkiranja u naselju Grožnjan Grisignana (dio Županijske ceste od Stanice do izlaska sa Županijske ceste prije rampe za starogradsku jezgru Grožnjana i na proširenjima uz istu te na zatvorenim i otvorenim parkiralištima od stare jezgre

Sabato, 30 Maggio 2020 16:30

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude pristigle na natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana

Sabato, 30 Maggio 2020 16:27

ODLUKA O PRIHVATU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA I SKLAPANJU UGOVORA TEMELJEM NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA OD 18. SVIBNJA 2020.G.

Sabato, 30 Maggio 2020 16:24

ODLUKA o uvjetima, načinu i postupku upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana

Sabato, 30 Maggio 2020 16:18

ODLUKA O PRIHVATU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA I SKLAPANJU UGOVORA TEMELJEM NATJEČAJA ZA ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA ZA ISKORIŠTAVANJE U POLJOPRIVREDNE SVRHE

Sabato, 30 Maggio 2020 16:13

ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Venerdì, 15 Maggio 2020 18:09

Cjenik usluge korištenja javnog wc-a na javnom parkiralištu iznad groblja u Grožnjanu

Venerdì, 15 Maggio 2020 18:08

Cjenik usluge parkiranja u naselju Grožnjan Grisignana

Venerdì, 15 Maggio 2020 18:06

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području naselja Grožnjan Grisignana

Venerdì, 15 Maggio 2020 18:00

Odluka o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata usluge parkiranja, o određivanju parkirališne zone, vremenu i uvjetima naplate na javnim parkiralištima na području Općine Grožnjan Grisignana;

Venerdì, 15 Maggio 2020 17:56

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za zakup građevinskog zemljišta za iskorištavanje u poljoprivredne svrhe

Venerdì, 15 Maggio 2020 17:11

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana

Venerdì, 15 Maggio 2020 17:07

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana

Venerdì, 15 Maggio 2020 17:06

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Venerdì, 15 Maggio 2020 17:05

Odluka o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade za vrijeme I-VI 2020.g., za sve kategorije obveznika

Venerdì, 15 Maggio 2020 17:03

Odluka o oslobađanju od plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana za razdoblje IV-VI 2020.g

Venerdì, 15 Maggio 2020 16:52

Odluka o prihvaćanju Strateškog plana razvoja turizma Općine Grožnjan Grisignana 2017. – 2027.g.;

Lunedì, 23 Marzo 2020 21:34

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Venerdì, 13 Marzo 2020 21:20

Odluka o ograničenju rada ugostiteljskih objekata

Mercoledì, 11 Marzo 2020 20:48

Naredba o zatvaranju općinskih prostora i otkazivanje svih manifestacija na području Općine Grožnjan Grisignana

Martedì, 25 Febbraio 2020 14:25

Obavijest o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH / Avviso per la vendita del terreno agricolo in proprieta' dello Stato

Venerdì, 07 Febbraio 2020 14:18

GODIŠNJI PLAN JAVNIH NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆINU GROŽNJAN GRISIGNANA KOJE PROVODE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA ZA 2020. GODINU

Giovedì, 16 Gennaio 2020 19:31

Obavijest o prodaji izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta. / Avviso sulla vendita di terreni agricoli in proprieta' dello Stato.

Venerdì, 10 Gennaio 2020 18:09

PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA ZA 2020.G.

Giovedì, 09 Gennaio 2020 12:57

Obavijest o prodaji izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta

Lunedì, 30 Dicembre 2019 08:00

Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna političkim strankama i članova izabranih s liste Grupe birača za 2020. godinu

Lunedì, 30 Dicembre 2019 07:53

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Grožnjan Grisignana za 2020. godinu

Venerdì, 27 Dicembre 2019 15:04

Zaključak nekretnina u Pižonima

Venerdì, 27 Dicembre 2019 15:01

SREDNJOROČNI PLAN davanja koncesija za razdoblje od 2020. do 2022. godine

Martedì, 24 Dicembre 2019 13:44

O D L U K U o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Grožnjan Grisignana

Martedì, 24 Dicembre 2019 13:38

GODIŠNJI PLAN davanja koncesija na području Općine Grožnjan-Grisignana za 2020. godinu

Sabato, 21 Dicembre 2019 21:19

ODLUKA o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju i visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za općine i gradove na području Istarske županije za 2021. godinu

Giovedì, 19 Dicembre 2019 16:51

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE GROŽNJAN – GRISIGNANA / DECISIONE SULLA DETERMINAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI

Lunedì, 16 Dicembre 2019 20:59

P R A V I L N I K o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Grožnjan Grisignana

Sabato, 14 Dicembre 2019 21:22

ODLUKU O PRIHVATU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA I SKLAPANJU UGOVORA TEMELJEM NATJEČAJA ZA ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA ZA ISKORIŠTAVANJE U POLJOPRIVREDNE SVRHE

Sabato, 14 Dicembre 2019 21:19

ODLUKU O PRIHVATU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA I SKLAPANJU UGOVORA TEMELJEM NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA OD 28. STUDENOG 2019.G.

Sabato, 14 Dicembre 2019 18:44

ODLUKA O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Lunedì, 02 Dicembre 2019 18:54

STATUT OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA / STATUTO DEL COMUNE DI GRISIGNANA

Giovedì, 28 Novembre 2019 21:38

ODLUKU O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN ZA ISKORIŠTAVANJE U POLJOPRIVREDNE SVRHE

Giovedì, 28 Novembre 2019 21:36

ODLUKU O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Giovedì, 28 Novembre 2019 21:30

ODLUKU O PONIŠTENJU DIJELA ODLUKE O PRIHVATU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA I SKLAPANJU UGOVORA TEMELJEM NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA, Klasa: 947-01/19-01/10 od 24. srpnja 2019.g.

Giovedì, 28 Novembre 2019 21:28

O D L U K U o oročenju kunskog depozita Općine Grožnjan Grisignana

Giovedì, 28 Novembre 2019 21:26

O D L U K U o produženju ugovora o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana dosadašnjem zakupcu

Giovedì, 28 Novembre 2019 16:51

NATJEČAJ ZA ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN ZA ISKORIŠTAVANJE U POLJOPRIVREDNE SVRHE

Giovedì, 28 Novembre 2019 16:23

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Giovedì, 28 Novembre 2019 16:17

Jednokratna novčana pomoć učenicima srednjih škola i studentima s prebivalištem na području Općine Grožnjan Grisignana / Aiuto finanziario per gli alunni delle scuole medie e per i studenti universitari residenti nel Comune di Grožnjan Grisignana

Giovedì, 28 Novembre 2019 15:35

Decisione sull' organizzazione e competenze di lavoro dell' Assessorato unificato del Comune di Grisignana – Odluka o ustrojstvu i djelokrugu općinske uprave Općine Grožnjan Grisignana

Venerdì, 22 Novembre 2019 18:03

ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE – DECISIONE SULL' ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA

Martedì, 22 Ottobre 2019 20:24

ODLUKA O DONOŠENJU I IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GROŽNJAN / DECISIONE SULLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO REGOLATORE DEL COMUNE DI GRISIGNANA

Venerdì, 18 Ottobre 2019 16:08

OBAVIJEST O TRAJNOM ZAKUPU GROBNIH MJESTA I GODIŠNJOJ GROBNOJ NAKNADI / AVVISO DELL'AFFITTO PERMANENTE PER LE TOMBE E DELLA TASSA ANNUALE

Mercoledì, 02 Ottobre 2019 04:00

POZIV NA JAVNI UVID U GEODETSKI ELABORAT

Martedì, 01 Ottobre 2019 17:13

Izvješća / Verbali 26. EX tempore Grisignana 2019.

Giovedì, 26 Settembre 2019 07:50

Parkiranje za vrijeme EX tempore

Lunedì, 23 Settembre 2019 18:37

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA PRIPREMU IZRADE PRORAČUNA ZA 2020.G. – INVITO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PER LA PREPARAZIONE DEL BILANCIO PER IL 2020

Domenica, 22 Settembre 2019 06:44

Odluka Skupštine IŽ o visini turističke pristojbe za 2020

Venerdì, 02 Agosto 2019 17:21

Odluka o odvozu drvene građe sa Ulice V. Gortana 3

Venerdì, 02 Agosto 2019 08:25

Obavijest za tehnički pregled traktora – Avviso per il controllo tecnico dei trattori

Venerdì, 26 Luglio 2019 10:26

Odluka o odabiru ponuda za zakup poslovnih prostora

Venerdì, 26 Luglio 2019 09:52

Odluka o odabiru ponuda za nekretnine srpanj 2019

Venerdì, 12 Luglio 2019 17:23

Sufinanciranje troškova radnih bilježnica za učenike osnovnih škola 2019

Pagina 1 di 2

Domanda

Invalid Input

Please let us know your email address.

Please let us know your message.

Digita i caratteri Refresh Invalid Input

Invalid Input

da se moji osobni podaci pohrane u Općini Grožnjan - Comune di Grisignana i da se koriste za slanje odgovora .Više možete pročitati u Zaštita osobnih podataka.

Contattaci

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
info@groznjan-grisignana.hr

Orario di lavoro per i clienti

SINDACO/DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO

lunedì                  8:30-13:30
martedì              15:00-17:00
mercoledì             8:30-13:30
venerdì                8:30-13:30

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART